Bæredygtig biomasse fortrænger kul og gavner klimaet

Den forløbne uge har budt på stor debat om brug af biomasse i energiforsyningen. I HOFOR bruger vi kun bæredygtig biomasse fra skovbrug, hvor træerne genplantes. Desuden køber vi kun resttræ. Den biomasse vi bruger erstatter kul, som er dybt skadelig for vores klima.

Otte store danske organisationer forklarer her, hvorfor biomasse ikke per definition er dårlig for klimaetPrint denne side