Advarsel om farlige gasovne

HOFOR har modtaget en henvendelse fra Sikkerhedsstyrelsen om mulige risici med gasovnen i to typer af gaskomfurer fra producenten Gram. Derfor er der efter aftale med Sikkerhedsstyrelsen udført stikprøvevis sikkerhedstjek af nævnte gasovne torsdag og fredag i uge 43. Stikprøven viste, at VVS-installatøren ikke havde indreguleret gasovnen korrekt, hvilket kan udgøre en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, idet der kan dannes kulilte. De pågældende kunder fik lukket for gastilførslen og blev bedt om at kontakte en autoriseret VVS-installatør med henblik på at få gasovnen indreguleret korrekt.

HOFOR vil tage hurtig aktion og kontakte de omkring 40 kunder i København, hvor der er registreret et gaskomfur med gasovn fra producenten Gram af typerne GKG 3600-90 B og GKG 60-04 EXE B. Har du et af disse komfurer, skal du få gasovnen tjekket af en autoriseret VVS-installatør, før du bruger ovnen. Vi anbefaler dog, at gasovnen ikke anvendes, før den er undersøgt af HOFOR. Og du er også meget velkommen til selv at henvende dig til HOFOR på telefon 3395 3395 og spørge efter bygas.

Det foreløbige resultat af de gennemførte sikkerhedstjek er meddelt Sikkerhedsstyrelsen, som fredag den 27.10.2017 har udsendt en advarsel:

Sikkerhedsstyrelsen advarer om farlige gasovnePrint denne side