Skjult FaceBook tracking ikon Kalvebod Skybrudstunnel tager form i 3D | HOFOR

Kalvebod Skybrudstunnel tager form i 3D

For at modvirke oversvømmelser efter skybrud er HOFOR og Frederiksberg Forsyning gået i gang med at anlægge Kalvebod Brygge Skybrudstunnel dybt nede under Vesterbro. Den 1,3 kilometer lange tunnel skal løbe fra Skt. Jørgens Sø under Gasværkvej, Kødbyen og banelegemet og munde ud  i en pumpestation ved Kalvebod Brygge. Projektet vil stå endelig færdigt i 2025.Rådgiverholdet har nu designet skybrudstunnelen helt ned i detaljerne med avancerede 3D-modeller – i fagsprog kaldet BIM (Building Information Model). Her samarbejder alle projektets parter om det komplicerede design – og det er der mange fordele ved.

I den kalkholdige undergrund under indre Frederiksberg og Vesterbro skal der i fremtiden ligge en skybrudstunnel, som vil forhindre oversvømmelser ved skybrud. Bygherrerne HOFOR og Frederiksberg Forsyning har sammen med et internationalt rådgiverhold ledet af NIRAS arbejdet på at planlægge Kalvebod Brygge Skybrudstunnel i tre år.

Selvom tunnelboremaskinerne endnu ikke har tygget så meget som en centimeter kalk, lever skybrudstunnelen allerede – et virtuelt liv vel at mærke. Rådgiverholdet har nemlig designet skybrudstunnelen helt ned i detaljerne med avancerede 3D-modeller – i fagsprog kaldet BIM (Building Information Model).

Kom med ned i Københavns undergrund og se tunnelen i 3D


Ved at klikke på billedet kan du se en 3D-animation af Kalvebod Skybrudstunnels opbygning. Animationen ligger på Niras’ Youtube kanal.

Et effektivt værktøj til samarbejde

At designe og bygge en knap 1.3 kilometer lang skybrudstunnel under det indre København er et meget kompliceret projekt. Kalvebod Brygge Skybrudstunnel skal løbe under bygninger og veje, gennem forurenet jord, under kloakker og el-ledninger samt krydse Metro Cityringen på sin vej imod havnen. Der skal bygges to permanente tunnelskakte samt en stor skybrudspumpestation – og alt skal i sagens natur fungere perfekt, den dag skybruddet rammer.

Derfor er selve designfasen i BIM utrolig vigtig. Fordi det er her, grundig planlægning skal sikre, at fejl og udfordringer bliver håndteret, inden gravemaskiner og tunnelboremaskiner går i gang. Hele projektholdet med rådgivere, internationale underrådgivere og bygherrerne arbejder på en cloudbaseret BIM-platform. Den er et effektivt værktøj til at sikre et optimalt samarbejde mellem de mange fagdiscipliner, som er i spil på tunnelprojektet.     

Fordelene ved BIM-platformen er mange. Fejl bliver markeret, og de forskellige fageksperter får besked om, at der er noget, de skal forholde sig til. Herfra kan de så samarbejde om at håndtere fejlen direkte i det cloudbaserede miljø. Det betyder, at projektholdet opnår en centraliseret kommunikation på platformen og undgår, at et hav af e-mails cirkulerer rundt, mens fejlene bliver håndteret.   

I foråret 2021 bliver der valgt en entreprenør til projektet, og først her begynder en anlægsfase, som forventes at vare indtil 2025. 

Faktaboks: Tidslinje for projektet

  • 2017: Rådgiverholdet med NIRAS i spidsen bliver valgt
  • 2018-2020: Projektering af tunnelen
  • 2020-2021: Entreprenører vælges, og anlægsfasen begynder
  • 2025: Kalvebod Brygge Skybrudstunnel forventes færdig

Faktaboks: Projektets parter

  • Bygherrer: HOFOR og Frederiksberg Kloak A/S
  • Rådgiver: NIRAS
  • Underrådgivere: GEO, BabEng (Tyskland) og Jacobs (England)

Læs mere om projektet her: https://www.niras.dk/projekter/avanceret-model-tester-pumper-til-kalvebod-brygge-skybrudstunnel/