Skjult FaceBook tracking ikon ISO-certificering - HOFOR

Vi arbejder for at sikre vores rene drikkevand, og overholder her kravene for fødevaresikkerhed. Derfor opfordrer vi også installatører, der arbejder med vand, til at tage vores hygiejnekursus.

HOFOR er certificeret inden for både miljø, arbejdsmiljø, DDS, drikkevandssikkerhed og DSS, spildevandssikkerhed.

Standarderne er en beskrivelse af den bedste praksis. For at blive certificeret skal vi leve op til standardernes krav på de certificerede områder. Hvert år får vi besøg af et eksternt certificeringsbureau, der holder øje med, at vi overholder kravene.

Hygiejnen hos installatørerne er vigtig

Som installatør, der arbejder med drikkevand, opfordrer vi dig til at have stor fokus på hygiejnen, når du arbejder på drikkevandsinstallationer.

Hygiejnen er vigtig for os, fordi vi ser drikkevand som en fødevare – med alt, hvad det indebærer af kvalitetsmål, hygiejne og risikostyring.

Meld dig til hygiejnekursus

Vi anbefaler, at alle installatører, der arbejder med drikkevandet, tager vores hygiejnekursus ’Praktisk hygiejne kursus for eksterne entreprenører’.

Tilmelding sker via www.danva.dk

Vandet er certificeret som fødevare

I HOFOR har vi et ledelsessystem, der omfatter Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS). HOFOR er på drikkevandsområdet certificeret i henhold til ISO 22000, som er Fødevaresikkerhed.

Vi opfordrer derfor installatører til at arbejde ud fra DDS-princippet.

I arbejdet med DDS fokuserer vi på de væsentligste risici inden for vandforsyningens fire hovedområder:

  • Indvinding
  • Vandbehandling
  • Distribution
  • Forbrugernes installationer

Hvert led i vandforsyningssystemet bliver vurderet i forhold til, hvad der kan gå galt, hvor kritisk det vil være for forbrugerne, og hvordan problemerne kan forebygges.

Godkendelse af materialer i vandbanen

I HOFOR arbejder vi hver dag for at sikre, at det vand, vi leverer til vores kunder, er af den bedste kvalitet. Et af de tiltag vi har igangsat er, at de materialer vi bruger i kontakt med drikkevandet ikke påvirker drikkevandskvaliteten og dermed ikke udgør en sundhedsrisiko for vores kunder.

Læs mere om, hvordan HOFOR stiller krav til materialer i kontakt med drikkevandet

Læs notat om godkendelsesordninger for organiske materialer i kontakt med drikkevand

Installatører skal i øvrigt løbende være opmærksomme på HOFORs kravsspecifikationer, som findes her:

HOFOR teknisk design

Skal du montere tilbagestrømssikring

Det er autoriserede VVS-installatører, der skal montere tilbagestrømningssikringer.

Læs om tilbagestrømssikring

Indberet tilbagestrømssikring

Oplysning om kontrollerbar kontraventil

Vi opfordrer alle installatører til at oplyse, hvor der monteres en kontrollerbar kontraventil eller ventiltype BA for arbejder, der foregår i Københavns Kommune.

Kontakt HOFOR på tlf.: 3395 3395
Mandag til fredag kl. 08:30-14:30.