Varmetjek – Sådan gør du

Som en del af VarmeTjek-samarbejdet har du brug for en blanket til registrering af det udførte arbejde og en tilladelse fra kunden til at indberette energibesparelser til HOFOR og Energistyrelsen.

Indberetningsblanketten

Indberetningsblanketten skal du bruge til at registrere de udførte arbejder hos kunden.

  Hent indberetningsblanket 

Kundetilladelse

Kundetilladelsen skal du udfylde med kundens navn og adresse, så den er klar til kundens underskrift ved besøget.

  Hent kundetilladelse

Sådan er processen

Sådan bruger du de forskellige blanketter:

  • Hent indberetningsblanketten og kundetilladelsen på vores hjemmeside.
  • Tag indberetningsblanketten og aftalen med når du besøger kunden.
  • Du kan vælge at udfylde kundeaftalen og indberetningsblankettens oplysninger om kundenavn og -adresse samt ejendommen inden besøget.
  • Når du har udfyldt blanketten, og kunden har underskrevet aftalen, sender du blanketten til varmetjek@hofor.dk. Husk at vedlægge fakturakopi af arbejdet.
  • Når vi har modtaget dokumenterne, beregner vi energibesparelsen for dig.
  • Har du spørgsmål til blanketterne eller til samarbejdet i øvrigt, kan du ringe til os på telefon 3395 3395.
  • Vi afregner halvårligt for de blanketter, vi har modtaget, om faktiske, udførte energibesparelser hos kunderne efter de aftalte takster.

Eksempler på mulige besparelser hos parcelhusejere

Som vvs-installatør kan du medvirke til at sikre kunderne betydelige energibesparelser. 

Se eksempler på de opgjorte værdier for en parcelhusejer med forskellige energibesparelser her: 

  Eksempler på mulige besparelser hos parcelhusejere

Eksempler på VVS-arbejder

Se eksempler på vvs-arbejder, som giver energibesparelser hos kunden: 

  Eksempler på VVS-arbejder

Er du med i VarmeTjek-samarbejdet bakker vi op med teknisk rådgivning og information om fjernvarmeanlæg og installationer.

Teknisk rådgivning eller spørgsmål til Varmetjek samarbejdet:

  3395 3395
  varmetjek@hofor.dkPrint denne side