Skjult FaceBook tracking ikon VarmeTjek | HOFOR

Af hensyn til miljøet, og som et krav fra Energistyrelsen, har vi i HOFOR et mål om at mindske energiforbruget hos vores kunder.

Under sloganet VarmeTjek – gavner både klimaet og pengepungen, samarbejder vi med en række certificerede installatører, der i forbindelse med installation og regulering af fjernvarme, er med til at sikre energibesparende tiltag hos kunderne.

Samarbejdet bidrager til, at kundernes fjernvarmeanlæg kan fungere optimalt, og de opnår dermed besparelser gennem en reduktion af energiforbruget. Eksempelvis kan ydelser som udskiftning, montering eller reparation af defekte ventiler og pumper medføre en forbedret afkøling for kundeanlæggene.

Installatørerne forpligter sig til at indberette besparelserne til HOFOR. Vi informerer kunderne om ordningen og giver installatørerne support. Vi bidrager desuden til dækning af installatørernes udgifter til administration af indberetninger og leverer energidata fra kunder.

billede af logo for varmetjek

Vil du være med i samarbejdet?

Når du som installatør udfører et arbejde, som medfører energibesparelser, skal du indberette det til os. Ejeren af varmeanlægget skal blot give sin accept ved at skrive under på dette.

Indberetningsblanketter og aftaleskabelon sørger vi for at have klar. Du skal udelukkende sørge for at udfylde blanketten og få kundens underskrift.

Blanketter og skabelon kan hentes på VarmeTjek – sådan gør du

Vi bidrager til dine administrative omkostninger ved indberetning af de udførte og godkendte energibesparelser. Omkostningerne afregnes ved halvårlige bidrag ud fra faste grundbeløb.

Et samarbejde med fordele

Vi informerer bredt om de vvs-firmaer, som deltager i samarbejdet. På hjemmesiden vil der være en liste over vvs-installatørernes navn og adresse. På denne måde er det både sikkert og bekvemt for kunderne at kontakte en vvs-installatør. Der er fokus på faglighed og kvalitet, og de kan få rådgivning om energibesparelser inden for fjernvarme.

I sager hvor vvs-installatører efterspørger forbrugs- og energidata, står vi til rådighed med oplysninger, hvis kunderne giver samtykke for dette.

Vi tilbyder direkte teknisk rådgivning og sparring om fjernvarmeanlæg over en telefonlinje, som er oprettet til dette formål.

For at styrke den faglige udvikling afholder vi temamøder og fag-arrangementer om forskellige emner inden for fjernvarme.

Betingelser for samarbejde

For at deltage i samarbejdet er det en forudsætning, at der blandt vvs-firmaets medarbejdere findes FjR-certificerede montører. Dette skyldes, at vvs-installatøren forpligter sig til at anvende en certificeret og uddannet montør under FjR-ordningen ved installations- og servicearbejde omfattet af samarbejdet.

Når samarbejdet indledes, underskriver den enkelte vvs-installatør og HOFOR en samarbejdsaftale, hvor samarbejdets indhold og de forventede leverancer fra begge parter indgår.

Som en del af samarbejdet forpligter vvs-installatøren sig til at respektere HOFORs leveringsbestemmelser og til at opbygge og indregulere fjernvarmeunits i henhold til HOFORs anvisninger.