Skjult FaceBook tracking ikon Vi hæver trykket i fjernvarmenettet - installatør - HOFOR

– derved sparer vi på udgifterne og skåner miljøet
Når vi sender varme fra fjernvarmeværket ud til kunderne, har fjernvarmevandet hidtil haft et tryk på maksimalt 6,5 bar. Fremover vil vi i perioder hæve det maksimale driftstryk til 10 bar, fordi vi på den måde kan udnytte fjernvarmenettet bedre. Det holder udgifterne nede og bidrager til at gøre fjernvarmen i København bæredygtig.

Ændringen til højere tryk sker område for område

Trykket vil kun blive hævet, når der er behov for det, hvilket typisk er i perioder, hvor byen oplever meget koldt vejr. Tilpasningen til det højere tryk vil ske gradvist i byens forskellige områder i perioden frem til 2020.

Se kort med mere info om ændring af driftstryk i fjernvarmenettet

Det påvirker ikke dine radiatorer og vandhaner

Trykændringen vil ikke ændre trykket i dit radiatoranlæg eller i det varme vand ud til vandhanerne, da disse systemer er adskilt fra fjernvarmesystemet med varmevekslere.

Er dit anlæg klar til et tryk på 10 bar?

Forud for ændringen til det højere tryk sikrer vi, at alle varmeanlæg er klar til et tryk på 10 bar.

HOFORs teknikere har derfor siden 2012 besigtiget varmeanlæg, der er ældre end fra 1. januar 1997, for at tjekke, om det er nødvendigt at foretage ændringer. HOFOR er næsten færdige med denne gennemgang.

Alle varmeanlæg fra efter 1. januar 1997 er bygget til et tryk på 10 bar. I 1997 ændrede man nemlig bestemmelserne for varmeanlæg, så de kunne klare et højere tryk på 10 bar.

Ejerne af de anlæg, der ifølge vores oplysninger er fra før 1. januar 1997, får brev fra os om, at vi skal besigtige anlægget, og at man skal bestille tid til dette. De fleste, der har et anlæg fra før 1997, har allerede modtaget brev.

Send kontaktoplysninger og bestil tid

Hvis du har fået brev om, at vi skal udføre større arbejder på dit varmeanlæg, har vi brug for oplysninger om, hvem vi kan kontakte. Du kan indsende oplysningerne her.

Hvis du har fået brev om, at du skal kontakte os for at aftale en tid, kan du angive her, hvornår du har mulighed for at få besøg af vores tekniker.

Nogle anlæg skal ændres

Hvis dit varmeanlæg ikke er klar til det højere tryk, udfører HOFOR de nødvendige ændringer. Typiske ændringer vil være udskiftning af en ventil eller et eller flere manometre (trykmålere). Disse arbejder kan normalt udføres på kort tid (få timer) og medfører normalt ikke driftsforstyrrelser på varme og varmtvand. Det koster heller ikke noget.

Der er dog nogle tilfælde, hvor større ændringer er nødvendige. Dette gælder generelt for de såkaldt direkte anlæg (anlæg uden varmeveksler), men det kan også være nødvendigt på andre anlæg. Arbejdet i disse tilfælde er større og forventes at tage 2-6 uger hos den enkelte kunde, afhængigt at varmecentralens størrelse og arbejdets omfang.

De nødvendige ændringer i varmecentralen medfører normalt ingen ekstra omkostninger for dig som kunde. HOFOR dækker udgiften til ændringer i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at tilpasse anlægget til det højere tryk.

I særlige tilfælde, hvor anlægget f.eks. ikke har været vedligeholdt, eller hvis kunden har særlige ønsker i forbindelse med arbejderne, vil nogle omkostninger skulle dækkes af kunden.

Når vi øger trykket i dit område

Før vi i perioder øger trykket i dit område, bliver du orienteret pr. brev. Hvis du mod forventning skulle opleve problemer med dit anlæg når trykket er over 6,5 bar, kan du kontakte:

HOFOR, hvis anlægget er fra før 1.1.1997.
Din VVS-installatør, hvis anlægget er fra efter 1.1.1997.

Det er fortsat dit eget ansvar at sikre, at varmeanlægget er vedligeholdt og i øvrigt følger vores Leveringsbestemmelser og Tekniske bestemmelser. Hvis der opstår problemer med dit varmeanlæg, der kan skyldes manglende vedligeholdelse, skal du kontakte din VVS-installatør.

Se HOFORs Leveringsbestemmelser og Tekniske bestemmelser

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vores hovednummer 3395 3395 og spørge efter 10 bar projektteam eller skrive til os på e-mail adressen:

10bar@hofor.dk