Leveringsbestemmelser og tekniske bestemmelser – installatør

Her kan du finde både leveringsbestemmelser og tekniske bestemmelser for fjernvarme.

  Leveringsbestemmelser for fjernvarme

  Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand

  Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand, bilag

  Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand, principdiagrammer

  Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp

  Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp, principdiagrammer

  Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp, bilag

Kortmateriale

Se kort med mere info om ændring af driftstryk i fjernvarmenettet

Se kort over dimensionerende differenstryk for fjernvarme

Se kort over lavtemperaturområder i KøbenhavnPrint denne side