Det indeholder drikkevandet – erhverv

Fra naturens side indeholder vandet både kemiske stoffer og uskadelige vandbakterier. Vi følger kvaliteten nøje og kontrollerer drikkevandet flere gange ugentligt i de 8 kommuner, hvor vi leverer drikkevand. Hent vores analyseresultater herunder.

Drikkevand indeholder mange naturlige kemiske stoffer og har også et naturligt indhold af uskadelige vandbakterier. Vandet kan også indeholde miljøfremmede stoffer, som kan skyldes en forurening. I vores analyser af vandet kan du se, hvad vandet indeholder.

Naturligt kemisk indhold

Drikkevand indeholder en række naturlige kemiske stoffer, som kommer fra de jordlag, vandet indvindes fra. De er med til at give vandet smag, og derfor kan der være forskel på, hvordan vand fra forskellige områder smager.

Naturligt indhold af bakterier

Vand har et naturligt indhold af uskadelige vandbakterier. Det er kun, hvis der sker en forurening f.eks. med overflade- eller spildevand eller bakteriel opformering, at der kan opstå en sundhedsrisiko. Vi kontrollerer vandet fra de regionale værker næsten dagligt og fra de lokale værker flere gange om ugen. Vi sætter ind, hvis kontrolresultatet indikerer en uvedkommende forurening – i første omgang med kontrolprøver og ved genfund med yderligere indsats.

Miljøfremmede stoffer

Vandet kan også indeholde miljøfremmede stoffer. Det er stoffer, som ikke naturligt findes i vandet, og som derfor kan skyldes en forurening af grundvandet. Miljøfremmede stoffer kan fx være sprøjtemidler (pesticider), ftalater, eller klorerede opløsningsmidler. Vi gør en stor indsats for at forhindre, at disse stoffer kommer i vores drikkevand, bl.a. ved at stoppe indvindingen fra forureningsramte boringer og gennem en forebyggende beskyttelsesindsats.

Analyser af indholdet

Vandet fra de syv regionale vandværker transporteres ind mod København i store trykledninger. En række af de kommuner, som vandledningerne løber igennem, får vand fra disse ledninger – enten direkte eller efter opblanding med vand fra lokale vandværker. Nogle kommuner får vand via byledningsnettet i København, hvor vandet fra de syv regionale vandværker er blandet. HOFOR har desuden syv lokale vandværker, der kun leverer vand inden for den kommune, det ligger i.

Nedenfor kan du læse om vandkvaliteten i de kommuner, hvor HOFOR er ansvarlig for vandforsyningen.

  Se vandkvaliteten i Albertslund Kommune
  Se vandkvaliteten i Brøndby Kommune
  Se vandkvaliteten i Dragør Kommune
  Se vandkvaliteten i Herlev Kommune
  Se vandkvaliteten i Hvidovre Kommune
  Se vandkvaliteten i Københavns Kommune
  Se vandkvaliteten i Rødovre Kommune
  Se vandkvaliteten i Vallensbæk Kommune

Hvis der er legionella i vandet
Læs om legionella hos Statens Serum Institut

Det handler om fødevaresikkerhed

Vi ser drikkevand som en fødevare med alt, hvad det indebærer af kvalitetsmål, hygiejne og risikostyring. Derfor har vi indført et ledelsessystem, der vedholdende arbejder med at sikre produktionen af drikkevand. HOFOR er ISO 22000-certificeret – en anerkendt standard for fødevaresikkerhed.Print denne side