Ansøg om krydsningstilladelse

Ønsker I at få tilladelse til krydsning af ledningsanlæg af HOFORs ledningsanlæg eller arealer? Udfyld og indsend formularen herunder.

I skal søge om tilladelse hos os, når I ønsker at krydse en vandledning og en spildevandsledning på HOFORs ejendom. Grunden til, at I skal søge om tilladelse er, at det skal skrives ind i tinglysningen af vores ejendom (matrikel).

Ansøgningen
Der skal vedlægges projekttegninger i form af plan-,snit- og evt. detaljetegninger. Ledningsoplysninger hentes via LER.dk

Længdesnittet af transmissionsledninger og vandledninger uden for Vestvolden, kan rekvireres ved at skrive til os på e-mail:

  leranm@hofor.dk

Behandlingstid og -proces
Vi har en behandlingstid på minimum 15 arbejdsdage, afhængigt af kompleksitet, fra den dato, hvor HOFOR Byggesupport modtager jeres ansøgning, såfremt ansøgningen er udfyldt korrekt.

Når vi modtager jeres ansøgning, vurderer vi ønsket om at krydse ledningerne. Vi sikrer samtidig også de deklarerede rettigheder og en eventuel tinglysning af tillæg til en eksisterende deklaration.

Vi passer på dine persondata.
Læs om, hvordan vi behandler dine oplysninger i vores persondatapolitik

Felter markeret med * SKAL udfyldes.

Trin 1 af 11

Bygherre/Ledningsejer information

 

Trin 2 af 11

Rådgiver/Entreprenør information

 

Trin 3 af 11

Grundejer/Lodsejer information

 

Trin 4 af 11

Krydsningsplacering

Angiv krydsningens omfang samt entydige og nøjagtige placering.

 

Trin 5 af 11

Ledningsanlæggets art og udformning

Angiv ledningsanlæggets art og udformning. Sæt gerne flere krydser.

Vand under tryk

Overflade vand gravitation

Spildevand under tryk

Spildevand og gravitation

Gas

Olie

Fjernvarme

Tele/data/lysleder

El

Højspænding

Andet

Beskyttelsesrør/Foringsrør

 

Trin 6 af 11

Udførelsesmetode

Angiv anvendte udførselsmetode og tilhørende forhold. Sæt gerne flere krydser.

Styret boring med anvendelse af boremudder

Styrbar jordfortrægning

Underboring i rør/tunnelering

Åben udgravning

Anden metode

 

Trin 7 af 11

Sikring af HOFORs ledningsanlæg

Sikring af HOFORs ledningsanlæg skal angives herunder og skal desuden beskrives på snittegning, der skal uploades til slut i denne formular.

Gravekasse/afstivning

 

Trin 8 af 11

Tidsplan

 

Trin 9 af 11

Projektbeskrivelse

Krydsningsmetode
Krydses der over eller under?:
Krydsning overKrydsning under

Beskrivelse af projekt
Beskriv arbejdet og udførelsesmetoden samt evt. bemærkninger (maks. 300 tegn).

Eksempel på beskrivelse:

  • Udførelse af pilotboring, oprimning og indtræk af foringsrør.
  • Indtrækning af kabler forventes at ske ca. 4 uger efter udførsel af underboring.

Husk at:

  1. Kontakt HOFOR tilsyn inden igangsættelse af arbejdet.
  2. Inden udførsel af underboring påbegyndes, frigraves vandledning for kotebestemmelse.

 

Trin 10 af 11

Dokumentation

Fremsend følgende dokumentation, enten som PDF-, DWG- eller DXF-format:

Hver fil må maks. fylde 2 Mb.

Oversigtstegning*:


Projekttegning*:


Snittegning*:


Længdeprofil/boreprofil*:


Underskrift og stempel
Du bedes vedhæfte underskrift og stempel med din ansøgning. Det er nødvendigt for at sikre din bekræftelse af de angivne oplysninger.

Hent dokument til underskrift og stempel:
  Dokument til underskrift og stempel

Upload dokument med din underskrift og stempel*:


 

Trin 11 af 11

Kvittering for ansøgningen

 Print denne side