Tilskud til energibesparelser

Har I et energispareprojekt, hvor besparelsen er på minimum 100.000 kWh, kan I søge om tilskud.

HOFOR arbejder målrettet på at understøtte Københavns Kommunes målsætning om, at hovedstaden fra 2025 skal være CO2-neutral. En del af indsatsen går ud på at reducere vores eget og vores kunders energiforbrug.

Vi yder tilskud til større energispareprojekter

I henhold til Energiselskabernes Energispareindsats yder HOFOR tilskud til større energispareprojekter, hvor energibesparelsen er på min. 100.000 kWh.

I forbindelse med tilskuddet overdrages indberetningsretten for energibesparelsen til HOFOR, og den kan dermed ikke overdrages til andre energiselskaber.

I skal indgå en aftale med os

For at få tilskud til et energispareprojekt skal der forud være indgået en aftale med HOFOR. Energispareprojektet skal ifølge gældende lovgivning godkendes, inden det kan påbegyndes.

Efter energispareprojektet er gennemført, skal den endelig opnåede besparelse beregnes. Når HOFOR har godkendt beregninger og dokumentation, kan tilskuddet udbetales.

Typer af projekter, der kan få tilskud

Eksempler på typer af energispareprojekter, hvor I kan få tilskud:

  • Efterisolering af klimaskærm
  • Udskiftning af døre og vinduer
  • Forbedringer på varmeanlæg
  • Optimering af ventilations-, køle- eller trykluftanlæg
  • Procesoptimering
  • Mere effektivt belysningsanlæg.

I er velkomne til skrive til at sende en e-mail til os.
  energibesparelser@hofor.dk

De aktører vi arbejder sammen med

Her kan I se listen med de aktører, som HOFOR samarbejder med:

Se liste med energispareaktører

Vores energimål og indberettede energibesparelser

Se HOFORs hidtidige energimål og indberettede energibesparelserPrint denne side