Priser på vand 2018 i København – erhverv

Pr. 1. januar 2018 er prisen på vand 38,65 kr. pr. m3.

Prisen er sat sammen af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Du skal også betale et abonnement for at have vandmåleren.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

Priselement Kr.
Vandtakst 8,41
Vandafgift 6,18
Drikkevandsbeskyttelse 0,19
Spildevandstakst 16,14
Moms 7,73
I alt 38,65

Målerabonnement

Målerkapacitet ekskl. moms kr. inkl. moms kr.
2,5 m3 384 480
6 m3 920 1.150
10 m3 1.528 1.910
15 m3 2.288 2.860
Qn 40 6.112 7.640
Qn 65 9.928 12.410
Qn 100 15.304 19.130
150 mm og større 22.848 28.560

HH

ForsynOmeter – CTS ekskl. moms kr. inkl. moms kr.
Tilslutningspris pr. M-budmåler 3.000 3.750
Årligt abonnement pr. måler 600 750

Tilslutningsbidrag

Vi opkræver ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel, som ikke tidligere har haft indlæg af vand. Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameter ekskl. moms inkl. moms
50 30.224 37.780
63 47.985 59.981
90 97.927 122.409
110 146.286 182.857

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter omkostningerne.

Omlægning og flytning af stik

Vi opkræver følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, og pris for fraskæring af et stik som tidligere har været tilsluttet:

Diameter ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
32 6.190 7.738
40 9.671 12.089
50 15.112 18.890
63 23.992 29.990
75 34.518 43.148
90 48.963 61.204
110 73.143 91.429

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for ejendommen. Betalingen for sprinklere afhænger af antallet og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere 1.520 1.900
Fra 100-999 6.080 7.600
1000 sprinklere og derover 9.920 12.400

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til kunderne og håndtere deres spildevand. Blandt de mange vigtige opgaver, vi løser for pengene, er eksempelvis beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud.Print denne side