Priser på spildevand i 2020 Dragør

Pr. 1. januar 2020 er prisen på spildevand i Dragør følgende:

Priselement Kr.
Spildevandstakst 31,16
Moms 7,79
I alt 38,95
Såfremt man aftager over 500 m3 skal man betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3 ekskl. moms (kr./m3) inkl. moms (kr./m3)
500-20.000 m3 24,93 31,16
Over 20.000 m3 12,46 15,58

Ovenstående priser er kun gældende for erhvervskunder tilmeldt trappemodelsordningen.

Se mere her: Trappemodel

Priserne gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring. Der opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsanlæg og virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes. Der kan desuden søges om refusion af spildevandstakst for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til kloak.

Vandprisens sammensætning

En m3 (1.000 liter) koldt vand koster:

Priselement Kr.
Vandtakst (Kr./m3) 12,25
Vandafgift 6,18
Statslig afgift til kortlægning af vandressourcer 0,19
Vandafledningsbidrag 31,16
Moms 12,45
I alt 62,23

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.

Tilslutningsbidrag udgør i 2020 kr. 64.957 kr. inkl. moms pr. boligenhed.

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Vigtige opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.Print denne side