Priser på spildevand i Vallensbæk 2017

Pr. 1. januar 2017 er prisen på spildevand i Vallensbæk 42,75 kr. pr. m3.

Priselement Kr.
Vandafledningsbidrag 34,20
Moms 8,55
I alt 42,75
Såfremt man aftager over 500 m3 skal man betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3: eksl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
500-20.000 m3 28,73 35,91
over 20.000 m3 17,78 22,23

Ovenstående priser er kun gældende for erhvervskunder tilmeldt trappemodelsordningen. Se mere her: Trappemodel.

Vandprisens sammensætning
En m³ (1.000 liter) koldt vand koster

Priselement Kr.
Vandtakst (kr./m3) 13,25
Vandafgift 5,86
Statslig afgift til kortlægning af grundvandsressourcer 0,39
Spildevandstakst 34,20
Moms 13,43
I alt 67,13

Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.

Tilslutningsbidraget udgør i 2017 kr. 61.394 kr. inkl. moms.Print denne side