Priser på spildevand i Brøndby 2017

Pr. 1. januar 2017 er prisen på spildevand i Brøndby 33,93 kr. pr. m3.

Priselement Kr.
Spildevandstakst 27,14
Moms 6,79
I alt 33,93
Såfremt man aftager over 500 m3 skal man betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3: eksl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
500-20.000 m3 22,79 28,49
over 20.000 m3 14,11 17,64

Ovenstående priser er kun gældende for erhvervskunder tilmeldt trappemodelsordningen. Se mere her: Trappemodel.

Priserne gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring. Der opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsanlæg og virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes. Der kan desuden søges om refusion af spildevandstakst for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til kloak.

Vandprisens sammensætning
En m³ (1.000 liter) koldt vand koster

Priselement Kr..
Vandtakst (Kr./m3) 12,98
Vandafgift 5,86
Statslig afgift til kortlægning af vandressourcer 0,39
Spildevandstakst 27,14
Moms 11,59
I alt 57,96

Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet
eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.

Tilslutningsbidraget udgør i 2017 kr. 61.394 kr. inkl. moms.Print denne side