Prisen på fjernvarme 2017 for erhvervskunder

Prisen på fjernvarme består af en fast del kaldet effektbetaling og en variabel del, som er det målte fjernvarmeforbrug i din bolig.

Fjernvarme leveres enten som vand eller damp. Det er beliggenheden af din bolig, som bestemmer om den forsynes med damp eller varmt vand. Alle mindre boliger som parcelhuse og mindre ejendomme forsynes dog altid med fjernvarme i form af varmt vand.

Effektbetaling
Effektbetaling er betaling for den effekt, der er nødvendig, for at opvarme ejendommen. Effektbetalingen er et fast årligt abonnement, som fastsættes af HOFOR på baggrund af ejendommens størrelse, anvendelse og hvor godt den er isoleret (tilslutningseffekten). Effektbetalingen er uafhængig af forbruget.

Prisen for effektbetaling er 199,78 kr. pr tilsluttet kW pr. år inkl. moms.

Antal kW fremgår af den aftale om fjernvarmelevering, som er indgået for din ejendom.

Energiprisen
Dit reelle forbrug af fjernvarme måles på fjernvarmemåleren, som er placeret ved fjernvarmeanlægget i boligen. Forbruget måles i enten MWh for vandkunder og i m³ for dampkunder.

Afkøling – bonus eller ekstra udgift
For at fjernvarmenettet kan drives så effektivt som muligt, er det vigtigt, at der er en stor temperaturforskel på det fjernvarmevand, som ejendommen modtager, og det som sendes retur. Temperaturforskellen kaldes for ”afkøling”.

Afkølingskravet for 2017 er 33°C.

Hvis afkølingen i ejendommen er op til 5°C højere eller lavere end afkølingskravet, opkræves der ingen ekstra betaling eller udbetales bonus. Er afkølingen over året i gennemsnit over 38°C, udbetales der derimod bonus. Omvendt opkræves der en ekstra betaling, hvis afkølingen i gennemsnit har været under 28°C.

Varmt vand Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Effektbetaling (Kr. pr. kW) 159,82 199,78
Energipris inkl. afgifter (Kr. pr. MWh) 529,45 661,81
Korrektion for afkøling – bonus/merudgift pr. grader (Kr. pr. MWh) 4,24 5,30
Damp Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Effektbetaling (Kr. pr. kW) 159,82 199,78
Energipris inkl. afgifter* (faktor 0,7) (Kr. pr. m3) 370,62 463,27

*) Energiprisen for damp er fastsat ud fra energiprisen for varmt vand. Omregningsfaktoren mellem MWh (varmt vand) og m3 (damp) er 0,7.

Ikke tilbageført fjernvarmevand/damp (Kr. pr. m3) Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
53,00 66,25
Tilslutningspris (inkl. én stikledning pr. matrikel indtil 20 meter samt energimåler) Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Fast del 7.600 9.500
Variabel del (Kr./kW) 28,00 35,00
Ved nye stikledninger over 20 meter og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:

Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør) Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Dimension ø27 mm 1.600 2.000
Dimension ø34 mm 1.800 2.250
Dimension ø48 mm 1.900 2.375
Dimension ø60 mm 2.100 2.625
Dimension ø70 mm 2.400 3.000
Dimension ø89 mm 2.700 3.375
Dimension ø114 mm 3.100 3.875
Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør) Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Dimension ø18 mm 2.200 2.750
Dimension ø22 mm 2.250 2.813
Dimension ø28 mm 3.600 4.500
Dimension ø35 mm 4.100 5.125
Dimension ø42 mm 4.300 5.375
Dimension ø54 mm 4.800 6.000
Dimension ø70 mm 5.000 6.250
Dimension ø89 mm 6.200 7.750
Dimension ø114 mm 7.300 9.125
For større ledninger end angivet ovenfor samt dampledninger fastsættes priser individuelt, ligesom der gælder særlige priser for forurenet jord.
Ekstra energimålere ved yderligere stikledninger (kr. pr. måler) Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
5.700 7.125
Ved fraskæring og omlægning betales de faktiske udgifter til afbrydelse eller omlægning af stikledning ved hoved-/fordelingsledning, nedtagning af måler samt fjernelse af andet udstyr, der tilhører HOFOR.

Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt* Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
15 mm – 30 mm 1.511 1.889
40 mm – 50 mm 2.300 2.875

* Afprøvning af målere større end 50 mm måler, samt alle damp- og kondensatmåler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt sker efter særskilt regning.

Udtag for data fra afregningsmåler i varmecentral (M-busprotokol med timeværdier): Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Etableringsomkostninger 3.000 3.750
Årligt abonnement 600 750


Print denne side