Prisen på bygas 2017 for erhvervskunder

Bruger du gas i stedet for el, er du med til at skåne miljøet. Gas koster under halvdelen af prisen på el, hvis man ser på enhedsprisen.

Energiindholdet i en kubikmeter gas svarer til ca. 5,5 kWh el – det samme som at have en 60 Watts pære tændt i 92 timer. En kubikmeter gas koster 4,30 kr. Til sammenligning koster 5,5 kWh el ca. 11 kr.

Målt forbrug

Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. For erhvervskunder fastsættes abonnementet ud fra forbrugets størrelse.

 

Prisen på gas 2017 Vi har omregnet gasprisen, så du kan sammenligne med din
elpris*
Gaspris (Kr./m3) Kr./kWh
Gas 2,1500 Gas 0,3909
Energiafgift 1,0951 Energiafgift 0,1991
CO2-afgift 0,1947 CO2-afgift 0,0354
NOx-afgift 0,0040 NOx-afgift 0,0007
Moms 0,8610 Moms 0,1565
I alt 4,3048 I alt 0,7826

*) Vi har omregnet gasprisen, til sammenligning med din elpris. Typisk ligger elprisen over 2 kr./kWh, hvor gassen kun koster 0,78 kr./kWh
Momsregistrerede virksomheder kan efter nærmere fastlagte regler fra SKAT opnå hel eller delvis godtgørelse af energi-, CO2- og NOx-afgifterne.

 

m³/time Abonnement ekskl. moms (kr./ år) Abonnement inkl. moms
(kr./år)
G4 og G6 (Indtil 5 m3/t) 640,00 800,00
G16 (5-15 m3/t) 852,00 1.065,00
G25 (15-25 m3/t) 1.251,00 1.563,75
G40 (25-50 m3/t) 1.513,00 1.891,25
G65 (50-100 m3/t) 1.909,00 2.386,25
G 100 eller større (Over 100 m3/t) 2.564 3.205,00

 

Kunder med særligt stort forbrug

Individuel aftale baseret på konkrete omkostnings- og konkurrenceforhold.

Tilslutning og fraskæring

Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.

Tilslutningsbidrag Årligt stikabonnement
Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms
Villa 5.000,00 6.250,00 1.000,00 1.250,00
Boligblok/
erhvervskunde
10.000,00 12.500,00 1.700,00 2.125,00
Større stik
over 63mm
Individuel aftale Individuel aftale Individuel aftale Individuel aftale

 

Fraskæring af gasstikledning

Gebyr for fraskæring af gasstik: 7.500,00 kr. ekskl. moms og 9.375,00 kr. inkl. moms.

 

Gebyrer Gas

Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation 808,00 1.010,00
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer 484,00 605,00
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt 968,00 1.210,00
Indlevering af gasmåler 348,00 435,00
Bortkommen gasmåler 808,00 1.010,00
Fraskæring af gasstikledning 7.500,00 9.375,00

 Print denne side