Prisen på fjernvarme 2018 for erhvervskunder

Herunder kan du se prisen på fjernvarme og priser på nye ledninger og fraskæringer mv.

Varmt vand Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Effektbetaling (Kr. pr. kW) 163,02 203,78
Energipris inkl. afgifter (Kr. pr. MWh) 540,04 675,05
Korrektion for afkøling –
bonus/merudgift pr. grader (Kr. pr. MWh)*
4,32 5,40

*) Korrektionen er fastsat som 0,8% af energiprisen. Der beregnes kun bonus/merudgift, når afkølingen afviger mere end 5 grader fra den fastsatte gennemsnitsafkøling (afkølingskrav), der er fastsat til 32 grader. For lavtemperaturområdet ved Vesterbro er afkølingskravet dog fastsat til 25 grader.

 

Damp Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Effektbetaling (Kr. pr. kW) 163,02 203,78
Energipris inkl. afgifter*
(faktor 0,7) (Kr. pr. m3)
378,03 472,54

*) Energiprisen for damp er fastsat ud fra energiprisen for varmt vand. Omregningsfaktoren mellem MWh (varmt vand) og m3 (damp) er 0,7.

 

Ikke tilbageført fjernvarmevand/damp (Kr. pr. m3) Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
54,00 67,50

 
 

Tilslutningspris (inkl. én stikledning pr. matrikel indtil 20 meter samt energimåler) Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Fast del 7.700,00 9.625,00
Variable del (Kr./kW) 28,00 35,00

 
 
Ved nye stikledninger over 20 meter og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:

Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør) Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Dimension ø27 mm 1.650,00 2.062,50
Dimension ø34 mm 1.850,00 2.312,50
Dimension ø48 mm 1.950,00 2.437,50
Dimension ø60 mm 2.150,00 2.687,50
Dimension ø70 mm 2.450,00 3.062,50
Dimension ø89 mm 2.750,00 3.437,50
Dimension ø114 mm 3.200,00 4.000,00

 
 
Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør)

Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Dimension ø18 mm 2.200,00 2.750,00
Dimension ø22 mm 2.250,00 2.812,50
Dimension ø28 mm 3.700,00 4.625,00
Dimension ø35 mm 4.200,00 5.250,00
Dimension ø42 mm 4.300,00 5.375,00
Dimension ø54 mm 4.800,00 6.000,00
Dimension ø70 mm 5.000,00 6.250,00
Dimension ø89 mm 6.250,00 7.812,50
Dimension ø114 mm 7.400,00 9.250,00

For større ledninger end angivet ovenfor samt dampledninger fastsættes priser individuelt, ligesom der gælder særlige priser for forurenet jord.

 

Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Ekstra energimålere ved yderligere stikledninger (kr. pr. måler) 5.700,00 7.125,00

Ved fraskæring og omlægning betales de faktiske udgifter til afbrydelse eller omlægning af stikledningen ved hoved/fordelingsledning, nedtagning af måler samt fjernelse af andet udstyr, der tilhører HOFOR.

 

Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Afprøvning af 15 mm – 30 mm måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning,
hvor målerens registrering er korrekt
1.511,00 1.888,75

 

Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Afprøvning af 40 mm – 50 mm måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning,
hvor målerens registrering er korrekt
2.300,00 2.875,00

Afprøvning af målere større end 50 mm samt alle damp- og kondensatmålere, inkl. nedtagning og opsætning efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt sker efter regning.

 
Udtag for data fra afregningsmåler i varmecentralen (M-buskontrol med timeværdier):

Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Etableringsomkostning 3.000,00 3.750,00
Årligt abonnement 600,00 750,00


Print denne side