Prisen på bygas 2019 for erhvervskunder

Gas er mere miljørigtig end el, så bruger du gas i stedet for el, er du med til at skåne miljøet. Det koster omtrent det samme at lave mad på gas som på el.

Energiindholdet i en kubikmeter gas svarer til ca. 5,5 kWh el – det samme som at have en 60 Watts pære tændt i 92 timer. En kubikmeter gas koster 4,33 kr. Til sammenligning koster 5,5 kWh el ca. 12 kr.

Målt forbrug

Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. For erhvervskunder fastsættes abonnementet ud fra forbrugets størrelse.

Prisen på gas 2019 Gaspris (kr./m3) Vi har omregnet gasprisen,
så du kan sammenligne med din elpris*
Kr./kWh
Gas 2,1500 Gas 0,3909
Energiafgift 1,1136 Energiafgift 0,2025
CO2-afgift 0,1982 CO2-afgift 0,0360
Nox-afgift 0,0040 NOx-afgift 0,0007
Moms 0,8665 Moms 0,1575
I alt 4,3323 I alt 0,7876

*) Vi har omregnet gasprisen, til sammenligning med din elpris. Typisk ligger elprisen over 2 kr./kWh, hvor gassen kun koster 0,79 kr./kWh.

m3/time Abonnement ekskl. moms (kr./år) Abonnement inkl. moms (kr./år)
G4 og G6 (indtil 5 m3/t) 640,00 800,00
G16 (indtil 5-15 m3/t) 888,00 1110,00
G25 (indtil 15-25 m3/t) 1312,00 1640,00
G40 (indtil 25-50 m3/t) 1576,00 1970,00
G65 (indtil 50-100 m3/t) 1992,00 2490,00
G100 eller større (Over 100 m3/t) 2672,00 3340,00

Kunder med særligt stort forbrug.
Individuel aftale baseret på konkrete omkostnings- og konkurrenceforhold.

Tilslutning og fraskæring

Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.

Tilslutnings-
bidrag
Årligt stikabonnement
Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms
Villa 5.000,00 6.250,00 1.000,00 1.250,00
Boligblok/erhvervskunde 10.000,00 12.500,00 1.700,00 2.125,00
Større stik over 63 mm Individuel
aftale
Individuel
aftale
Individuel
aftale
Individuel
aftale

*) I 2019 er tilslutningsbidraget for de første 40 underskrevne standard stikledningsaftaler for boligblok/erhvervskunder gratis, efter “først til mølle” princippet
 

Fraskæring af gasstikledning

Gebyr for fraskæring af gasstik: 8.000,00 kr. ekskl. moms og 10.000,00 kr. inkl. moms.

Gebyrer Gas Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation 844,00 1.055,00
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer 512,00 640,00
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning,
efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt
1.008,00 1.260,00
Indlevering af gasmåler 364,00 455,00
Bortkommen gasmåler 844,00 1.055,00
Fraskæring af gasstikledning 8.000,00 10.000,00


Print denne side