Prisen på bygas 2018 for erhvervskunder

Gas er mere miljørigtig end el, så bruger du gas i stedet for el, er du med til at skåne miljøet. Det koster omtrent det samme at lave mad på gas som på el.

Energiindholdet i en kubikmeter gas svarer til ca. 5,5 kWh el – det samme som at have en 60 Watts pære tændt i 92 timer. En kubikmeter gas koster 4,31 kr. Til sammenligning koster 5,5 kWh el ca. 11. kr.

Målt forbrug

Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. Desuden er der et årligt abonnement på 800,00 kr. inkl. moms for privatkunder. For erhvervskunder fastsættes abonnementet ud fra målerens størrelse.

Prisen på gas 2018 Gaspris (kr./m3) Vi har omregnet gasprisen,
så du kan sammenligne med din elpris*
Kr./kWh
Gas 2,1500 Gas 0,3909
Energiafgift 1,1006 Energiafgift 0,2001
CO2-afgift 0,1957 CO2-afgift 0,0355
Nox-afgift 0,0040 NOx-afgift 0,0007
Moms 0,8626 Moms 0,1568
I alt 4,3129 I alt 0,7841

*) Vi har omregnet gasprisen, til sammenligning med din elpris. Typisk ligger elprisen over 2 kr./kWh, hvor gassen kun koster 0,78 kr./kWh.
Momsregistrerede virksomheder kan efter nærmere fastlagte regler fra SKAT opnå hel eller delvis godtgørelse af energi-, CO2- og NOx-afgifterne.

m3/time Abonnement ekskl. moms (kr./år) Abonnement inkl. moms (kr./år)
G4 og G6 (indtil 5 m3/t) 640,00 800,00
G16 (5-15 m3/t) 872,00 1090,00
G25 (15-25 m3/t) 1.280,00 1600,00
G40(25-50 m3/t) 1.544,00 1930,00
G65(50-100 m3/t) 1948,00 2435,00
G 100 eller større
(Over 100 m3/t)
2.616,00 3270,00

Kunder med særligt stort forbrug.
Individuel aftale baseret på konkrete omkostnings- og konkurrenceforhold.

Tilslutning og fraskæring

Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.

Tilslutningsbidrag Årligt stikabonnement
Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms
Villa 5.000,00 6.250,00 1.000,00 1.250,00
Boligblok/erhvervskunde 10.000,00 12.500,00 1.700,00 2.125,00
Større stik over 63 mm Individuel
aftale
Individuel
aftale
Individuel
aftale
Individuel
aftale

Fraskæring af gasstikledning

Gebyr for fraskæring af gasstik: 7.500,00 kr. ekskl. moms og 9.375,00 kr. inkl. moms.

Gebyrer Gas Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation 828,00 1.035,00
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer 496,00 620,00
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning,
efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt
988,00 1.235,00
Indlevering af gasmåler 356,00 445,00
Bortkommen gasmåler 828,00 1.035,00
Fraskæring af gasstikledning 7500,00 9.375,00


Print denne side