Gebyrer 2020 – erhverv

Bemærkninger Beløb
Gebyrer for betalingsrestance
Betalingsaftale Momsfritaget 100,00
1., 2. og 3. rykkerskrivelse (pr. stk.) Momsfritaget 100,00
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelse Momsfritaget 100,00
Inkassobesøg Momsfritaget 225,00
Lukkebesøg Momsfritaget 375,00
Fogedforretning, inkl. retsafgift Momsfritaget 880,00
Udkørende fogedforretning* Momsfritaget 750,00
Genåbning Inkl. moms 468,00
Ekspres udførelse af genåbning m.v. samt alm. pris for genåbning Inkl. moms 337,50
Gebyrer vedr. aflæsning
Kontrolaflæsning foretaget af HOFOR Inkl. moms 337,50
Aflæsning på kundens foranledning Inkl. moms 337,50
Påmindelse om måleraflæsning Inkl. moms 81,25
Manglende flyttemeddelelse Inkl. moms 375,00
Omskrivning af regning som følge af for sent indsendt aflæsning Inkl. moms 62,50
Kopi af regning Inkl. moms 43,75
Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i installationen. Pr. time Inkl. moms 1000,00
Gebyrer vedr. måler
Manglende reaktion ved statistikkontrol Inkl. moms 100,00
Forgæves kørsel ved indgået aftale om målerskift Inkl. moms 375,00
Frostsprængt måler/bortkommen måler Inkl. moms Se separat prisblad for målere

*) I HOFORs område kører fogeden med taxa, som vi skal betale for, hvorfor vores gebyr skal være højere end standardgebyr.

Gebyrer for test af vandmåler

Her vises gebyrer for test af vandmåler efter kundens anmodning, hvor visningen ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed.:

2,5 m3/h,6 m3/3, 10 m3/h Inkl. moms 2.800
15 m3/h, 40 m3/h Inkl. moms 4.500
65 m3/h, 150 m3/h Inkl. moms Efter aftale


Print denne side