Gebyrer 2019 – erhverv

Bemærkninger Beløb
Gebyrer for betalingsrestance
Betalingsaftale Momsfritaget 100,00
1., 2. og 3. rykkerskrivelse (pr. stk.) Momsfritaget 100,00
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelse Momsfritaget 100,00
Inkassobesøg Momsfritaget 225,00
Lukkebesøg Momsfritaget 375,00
Fogedforretning, inkl. retsafgift Momsfritaget 880,00
Udkørende fogedforretning* Momsfritaget 750,00
Genåbning Inkl. moms 468,00
Ekspres udførelse af genåbning m.v. Inkl. moms 337,50
Gebyrer vedr. aflæsning
Kontrolaflæsning foretaget af HOFOR Inkl. moms 337,50
Ekstraordinær aflæsning på kundens foranledning Inkl. moms 337,50
Gebyr for påmindelse om måleraflæsning Inkl. moms 81,25
Flyttegebyr ved manglende meddelelse Inkl. moms 375,00
Gebyr for omskrivning af regning som følge af for sent indsendt aflæsning Inkl. moms 62,50
Rekvirering af duplikationer (regningskopi) Inkl. moms 43,75
Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i installationen. Pr. time Inkl. moms 1000,00
Gebyrer vedr. måler
Manglende reaktion ved statistikkontrol Inkl. moms 100,00
Forgæves kørsel ved indgået aftale om målerskift Inkl. moms 375,00
Frostsprængt måler/bortkommen måler Inkl. moms Se seperat prisblad for målere

*) I HOFORs område kører fogeden med taxa, som vi skal betale for, hvorfor vores gebyr skal være højere end standardgebyr.

Gebyrer for test af vandmåler

Her vises gebyrer for test af vandmåler efter kundens anmodning, hvor visningen ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed.
Målerstørrelse Qn:

2,5 m3/h Inkl. moms 1.987,50
6 m3/h Inkl. moms 3.062,50
10 m3/h Inkl. moms 4.387,50
15 m3/h Inkl. moms 8.075,00
40 m3/h Inkl. moms 9.837,50
65 m3/h Inkl. moms 11.562,50
150 mm Inkl. moms Efter aftale


Print denne side