Gebyrer 2018 – erhverv

Bemærkninger Beløb
Gebyrer for betalingsrestance
Betalingsaftale Momsfritaget 100,00
1., 2. og 3. rykkerskrivelse (pr. stk.) Momsfritaget 100,00
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelse Momsfritaget 100,00
Inkassobesøg (forgæves besøg) Momsfritaget 225,00
Lukkebesøg Momsfritaget 375,00
Fogedforretning, inkl. retsafgift Momsfritaget 880,00
Udkørende fogedforretning* Momsfritaget 750,00
Genåbning Inkl. moms 468,00
Ekspres udførelse af genåbning m.v. Inkl. moms 337,50
Gebyrer vedr. aflæsning
Kontrolaflæsning foretaget af HOFOR Inkl. moms 337,50
Ekstraordinær aflæsning på kundens foranledning Inkl. moms 337,50
Gebyr for påmindelse om måleraflæsning Inkl. moms 81,25
Flyttegebyr ved manglende meddelelse Inkl. moms 375,00
Gebyr for omskrivning af regning som følge af for sent indsendt aflæsning Inkl. moms 62,50
Rekvirering af duplikationer (regningskopi) Inkl. moms 43,75
Akkordørbesøg i forbindelse med uberettiget klage. Pr. time Inkl. moms 800,00
Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i installationen. Pr. time Inkl. moms 1000,00
Retsfremmøde ved tyverisager. pr time. Inkl. moms 1000,00
Gebyrer vedr. måler
Manglende reaktion ved statistikkontrol Inkl. moms 100,00
Forgæves kørsel ved indgået aftale om målerskift Inkl. moms 375,00
Måler til test – ingen fejl – eget lab Inkl. moms Min. (efter str.) kr. 750,00
Måler til test – ingen fejl. fremmed lab. Inkl. moms Faktiske omk. til test samt kr. 500,00
Frostsprængt måler/bortkommen måler Inkl. moms Se seperat prisblad for målere
Ekspres udførelse vedr. opsætning/nedtagning af målere/installationer m.v. ved 1 måler/install. Inkl. moms 281,25
Ved følgende måler/installationer Inkl. moms 143,75
Vagtudrykning, fejl ligger i dele af anlæg, som ikke vedligeholdes af HOFOR Inkl. moms Min. kr. 625,00

*) I HOFORs område kører fogeden med taxa som vi skal betale for, hvorfor vores gebyr skal være højre end standardgebyr.Print denne side