Skjult FaceBook tracking ikon Nyt afregningssystem i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev og Rødovre - HOFOR

I januar 2018 skiftede HOFOR til nyt afregningssystem. Alle kunder i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev og Rødovre skulle derfor aflæse deres vandmåler senest den 26. december 2017.

De fleste kunder i Albertslund er fjernaflæste, HOFOR sørger for aflæsning af de fjernaflæste målere.

Som kunde har du i november modtaget et brev med information om, hvad ændringen af system betyder for dig som kunde.

Nyt tidspunkt for aflæsning af vandmåleren

Hvis du bor i Albertslund eller Dragør, skal du fra 2019 som noget nyt aflæse i januar.

Bor du i Herlev skal du fra 2019 som noget nyt aflæse i februar.

Bor du i Brøndby eller Rødovre skal du fortsat aflæse i december.

Samme udgift til vandforbrug

Det nye aflæsningstidspunkt påvirker ikke din samlede udgift til vandforbrug eller vandafledning. Dog skal regningerne betales på et andet tidspunkt end i dag.

Nedenfor kan du se, hvornår du i 2017 og 2018 modtager aflæsningskort og regninger, og i hvilken måned regningerne forfalder:

Albertslund

2017Modtages:Betales:
AflæsningskortDecemberFjernaflæsning foretages i december
2018Modtages:Betales:
Årsregning overføres til første acontoregningJanuar
Første acontoregning incl. overført årsregningFebruarMarts
Anden acontoregningAugustSeptember

I 2018 vil du i januar modtage din årsopgørelse som dækker 12 måneder. Denne opgørelse er til orientering, og beløbet på regningen skal ikke betales/udbetales.

Beløbet på regningen vil blive overført til din første acontoregning i det nye system. Beløbene på dine acontoregninger vil dække en periode på 13 måneder.

Dit forventede forbrug kan du se på tastselvservice.

Gå til Tastselv Service

Se eksempler på regninger med det nye layout

Brøndby

2017Modtages:
AflæsningskortDecember
2018Modtages:Betales:
Årsregning overføres til første acontoregningJanuar
Første acontoregning incl. overført årsregningFebruarMarts
Anden acontoregningJuliAugust
AflæsningskortDecember


Fra 1 til 2 regninger og nye betalingstidspunkter

Som noget nyt vil du fra 2018 modtage to regninger om året.

Dine acontoregninger dækker fremover en periode på 6 måneder. Dit forventede forbrug kan du se på tastselvservice.

Gå til Tastselv Service

I januar måned 2018 modtager du din årsregning. Denne opgørelse er til orientering, og beløbet på regningen skal ikke betales/udbetales.

Beløbet på regningen vil blive overført til din første acontoregning i det nye system.

Din første acontoregning for 2018 forfalder i marts måned og din anden acontoregning får forfald i august måned.

Fra 2019 modtager du din årsregning incl. første acontoregning i januar. Regningen vil få forfald i februar måned.

Se eksempler på regninger med det nye layout

Dragør

2017Modtages:
AflæsningskortDecember
2018Modtages:Betales:
Årsregning overføres til første acontoregningJanuar
Første acontoregning incl. overført årsregningFebruarMarts
Anden acontoregningAugustSeptember

I 2018 vil du i januar modtage din årsopgørelse som dækker 12 måneder. Denne opgørelse er til orientering, og beløbet på regningen skal ikke betales/udbetales.

Beløbet på regningen vil blive overført til din første acontoregning i det nye system. Beløbene på dine acontoregninger vil dække en periode på 13 måneder.

Dit forventede forbrug kan du se på tastselvservice.

Gå til Tastselv Service

Se eksempler på regninger med det nye layout

Herlev

2017Modtages:
AflæsningskortDecember
2018Modtages:Betales:
Årsregning overføres til første acontoregningJanuar
Første acontoregning incl. overført årsregningMartsApril
Anden acontoregningSeptemberOktober

I 2018 vil du i januar modtage din årsopgørelse som dækker 12 måneder. Denne opgørelse er til orientering, og beløbet på regningen skal ikke betales/udbetales.

Beløbet på regningen vil blive overført til din første acontoregning i det nye system. Beløbene på dine acontoregninger vil dække en periode på 14 måneder.

Dit forventede forbrug kan du se på tastselvservice.

Gå til Tastselv Service

Se eksempler på regninger med det nye layout

Rødovre

2017Modtages
AflæsningskortDecember
2018Modtages:Betales:
Årsregning overføres til første acontoregningJanuar
Første acontoregning incl. overført årsregningFebruarMarts
Anden acontoregningJuliAugust

I 2018 vil du i januar modtage din årsopgørelse som dækker 12 måneder. Denne opgørelse er til orientering, og beløbet på regningen skal ikke betales/udbetales.

Beløbet på regningen vil blive overført til din første acontoregning i det nye system. Beløbene på dine acontoregninger vil dække en periode på 12 måneder.

Dit forventede forbrug kan du se på tastselvservice.

Gå til Tastselv Service

Se eksempler på regninger med det nye layout