Vand Spildevand årsregning trappemodel for erhverv – side 5

Klik på de grønne punkter på regningen herunder for en forklaring.

Gå til side: 1, 2, 3, 4, 5, 6 af denne regning. Se flere regningsforklaringer

Vand Spildevand årsregning trappemodel for erhverv – side 5

 

 Udråbstegn som ikon
Udviklingen i dit forbrug
De tre års forbrug er fra aflæsning til aflæsning. Forskellene kan skyldes ændret forbrug – eller at perioderne ikke er lige lange. Du kan se perioden og forbruget, som hver søjle dækker, i tabellen til højre for grafen.

Den sidste søjle viser vores beregning af dit forventede forbrug i det kommende år. Beregningen er baseret på dit forbrug i det forløbne år.

 Udråbstegn som ikon
Statsafgifter
HOFOR opkræver en række lovpligtige afgifter til staten.

Afgifterne afhænger af forbrugets størrelse, og opkræves pr. m3 vand.

Se i øvrigt Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk under Gældende love.Print denne side