Bygas kvartalsregning for erhverv – side 4

Klik på de grønne punkter på regningen herunder for en forklaring.

Gå til side: 1, 2, 3, 4 af denne regning. Se flere regningsforklaringer

 


Udviklingen i dit forbrug
De tre års forbrug er fra aflæsning til aflæsning. Forskellene kan skyldes ændret forbrug – eller at de perioderne ikke er lige lange. Du kan se perioden og forbruget, som hver søjle dækker, i tabellen til højre for grafen.

Den sidste søjle viser vores beregning af dit forventede forbrug i det kommende år. Beregningen er baseret på dit forbrug i det forløbne år.


Statsafgifter
HOFOR opkræver en række lovpligtige afgifter til staten. Afgifterne afhænger af forbrugets størrelse, og opkræves pr. m3 gas. Se i øvrigt Skatteministeriets hjemmeside: www.skm.dk under Gældende love.Print denne side