Bliv fjernvarmekunde – erhverv

Fjernvarme er en billig og miljørigtig måde at opvarme jeres ejendom på. Følg vores guide og bliv fjernvarmekunde.

Mange af ejendommene i Københavns Kommune har mulighed for at få lagt fjernvarme ind.

Vægter I miljøvenlig opvarmning, er fjernvarme et godt valg. Produktionen af fjernvarme er nemlig hovedsageligt baseret på overskudsvarme fra el-produktion og udnyttelse af varmen fra affaldsforbrænding.

Prisen på fjernvarme er stabil

Fjernvarmeprisen ligger på et forholdsvis stabilt leje, og er ikke specielt følsom over for de svingende energipriser. Det gør fjernvarme til en væsentlig billigere opvarmningsform end el, olie og gas er i dag.

Pris for tilslutning af fjernvarme

Prisen for at få indlagt fjernvarme til jeres ejendom er afhængig af den tilslutningseffekt, som HOFOR fastsætter ud fra ejendommens størrelse, anvendelse og isoleringsstandard. Der gælder særlige regler for matrikler, der allerede er forsynet med fjernvarme.

Vi lægger stikledningen ind i bygningen og afslutter med et sæt hovedhaner. Som ejer installerer og betaler I selv for varmeanlægget inde i bygningen.

Kontakt Byggesupport og få en pris

Få en pris på, hvad det vil koste at få indlagt fjernvarme til jeres ejendom. Ring til os eller send en mail til Byggesupport:

  fjvtilslutning@hofor.dk

Kontakt HOFOR på tlf.: 3395 3395
Mandag til torsdag kl.: 08:30-15:30 / fredag kl.: 08:30-14:30

Se de generelle tilslutningspriser for 2018

Sådan får I fjernvarme

Ønsker I at få installeret fjernvarme i jeres ejendom, så følg vores vejledning ‘7 trin til fjernvarme’. Vejledningen er målrettet små og store etageejendomme og erhvervsejendomme.

Vi garanterer en høj forsyningssikkerhed og leverer fjernvarmen direkte til jeres anlæg.

Bliv fjernvarmekunde med vores ‘7 trin til fjernvarme’

Fjernvarme i dampforsyningsområder

I København findes der både et damp- og et varmtvandssystem til forsyning af fjernvarme. Specielt i dampforsyningsområder kan der være forhold, som gør det vanskeligt at etablere forsyning.

Kontakt altid HOFOR, hvis jeres ejendom ligger i et af disse områder.

  Se kort over forsyningsområdet for fjernvarmePrint denne side