Hvordan får vi bygas til virksomheden?

Gas er mere miljørigtig og billigere end el. Vi vil gerne have jer som gaskunde, og hjælper jer gerne i gang.

Hvis I overvejer at blive tilsluttet bygasforsyningen i København, kan I kontakte HOFOR og høre nærmere om forsyningsmuligheder, priser og leveringsvilkår.

Kontakt HOFOR på tlf.: 3395 3395
Mandag til torsdag kl.: 08:30-15:30 / fredag kl.: 08:30-14:30

  I kan også skrive til os på gasservice@hofor.dk

Hvordan foregår installationen?

  • Der skal indgås en leveringsaftale om etablering af stikledning.
  • Stikledningen etableres af HOFOR og afsluttes med en hovedhane ved indføring i den ejendom, der skal forsynes.
  • Den interne gasinstallation skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.
  • HOFOR bistår gerne med oplysninger om godkendte apparater til bygas, vejledende rørdimensioner mv.
  • Der skal udarbejdes et lille projekt for gasinstallationen, så vi kan se ledningsdimensioner, føringsveje, aftræksforhold, tilsluttede apparater mv.

 
Bliv bygaskunde hos HOFOR
 



Print denne side