Sådan producerer vi bygassen i HOFOR

Bygas består af lige dele naturgas, biogas og ren luft, der blandes i et lukket rørsystem på HOFORs 2 gasværker. Processen sker uden opvarmning eller afbrænding og er derfor meget sikker.

Bygas består af lige dele naturgas, biogas og ren luft, der blandes i et lukket rørsystem, inden vi sender den videre til forbrugerne.

Der sker hverken nogen opvarmning eller afbrænding i processen, og derfor er anlægget meget sikkert. Bygas er ligesom naturgas lettere end luft, så uforbrændt bygas stiger opad og forsvinder ved den naturlige ventilation.

Billede af Kløvermarken Gasværk

Kløvermarken Gasværk.

I efteråret 2007 tog HOFOR Kløvermarken Gasværk i brug. Værket består af to små anlæg, der sammen med tre andre gasværker producerer al den bygas, som kunderne bruger hvert år.

Vi reducerer CO2-aftrykket

Bygas sparer miljøet for 15.000 tons CO2 sammenlignet med en tilsvarende el-produktion.

Og vi reducerer energiforbruget

Når vi producerer Bygas, foregår det kontinuert og efter behov. Derfor er der ikke længere brug for de beholdere, der tidligere har opbevaret bygas, og vi sparer dermed energi ved, at vi ikke først skal sende gassen ud til beholderne, inden det skal videre til forbrugerne.

Bygassen er uden kulilte …

Vi producerer bygassen således, at den ikke indeholder kulilte. Derfor er den ikke giftig.

… men er tilsat et lugtstof

Gassen er tilsat et lugtstof, så man kan lugte gas fra selv meget små utætheder i installationen.
 Print denne side