Skjult FaceBook tracking ikon Ansøgning om skift til fjernvarme for eksisterende erhvervsejendom | HOFOR

Ansøgning om skift til fjernvarme for eksisterende erhvervsejendom

Tag de første skridt mod en mere miljørigtig, nem og driftsikker opvarmningsform af ejendommen.

Ønsker du at ansøge om fjernvarmetilslutning til erhvervsejendom fra gas, el eller olie? Udfyld og indsend formularen herunder.

Betingelser for energibesparelse

Ved ejendommens tilslutning til fjernvarmenettet, realiseres energibesparelser for ændret varmeforsyning. Energibesparelserne kan indberettes til energistyrelsen efter gældende regler for energiselskabernes energispareforpligtigelse. HOFOR opnår som del af aftalen om tilslutning til fjernvarmenettet, eneretten til indberetning af energibesparelserne til Energistyrelsen. Indberetningsretten til energibesparelserne kan derfor ikke overdrages til tredjepart.

Oplysninger om ejendommens varmekilde og varmeforbrug benyttes til fastsættelse af størrelsen af tilskud, der er til udbetaling i forbindelse med, at HOFOR får indberetnings-retten af energibesparelser til Energistyrelsen. HOFOR tilbyder 30 øre pr. beregnet kWh for et år jf. gældende beregningsmetode.

Vi passer på dine persondata.
Læs om, hvordan vi behandler dine oplysninger i vores persondatapolitik

  Felter markeret med * SKAL udfyldes.

  Del 1 af 9

  Jeg skifter fra

  ElGasOlie

   

  Del 2 af 9

  Fjernvarme ønskes til

  Ønsket leveringsdato

   

  Del 3 af 9

  Ejer- og faktureringsoplysninger

   

  Rådgiver/VVS

  Angiv en kontaktperson, der kan svare på spørgsmål om byggeriet.

   

  Betalingsinfo

  Angiv info om betaler på fjernvarmestikket.

  NejJa

   

  Del 4 af 9

  Tilskud

  Oplysning om ejendommens varmeforbrug benyttes til fastsættelse af størrelsen af tilskud til udbetaling i forbindelse med, at HOFOR får indberetningsretten af energibesparelser til Energistyrelsen. HOFOR tilbyder 30 øre pr. beregnet kWh for et år jf. gældende beregningsmetode.

  Ansøgning om tilskud
  Afhænger af valgt energikilde i del 1, øverst i denne formular.

  NejJa

  Overførsel af tilskud
  Indtast oplysninger på den konto, vi skal overføre tilskud til:

  Nuværende varmekilde og forbrug
  Afhænger af valgt energikilde i del 1, øverst i denne formular.

  kWh
  m3

  Kedel 1
  %

  Kedel 2

  %

  Kedel 3
  %
  liter

  Kedel 1
  %

  Kedel 2
  %

  Kedel 3
  %

   

  Del 5 af 9

  Ejendommens varmebehov

  Afhængigt af ejendomstype og dens opførelsesår fastsættes en isoleringsfaktor for ejendommen efter HOFORs gældende regler.

  I isoleringsfaktoren er indeholdt almindelig rumopvarmning, brugsvandopvarmning og naturlig ventilation. Hvis der er behov for varme udover dette, kræves et tillæg til tilslutningseffekten og tilsvarende et fradrag, hvis der er forhold, der berettiger dette.

  Ejendommen tildeles en tilslutningseffekt ud fra oplysninger fra dette skema samt brutto-arealer fra BBR.

  Bygningens indretning
  Arealforhold

  m2

  m2

  m2

  m2

  Særlig etagehøjde
  NejJa

  Areal med over 3,5 m. til etagehøjde

  m2

  m.

  m2

  m.

  m2

  m.

  m2

  m.

  m2

  m.

   

  Andre rumtemperaturer
  NejJa

  Rum uden opvarmning
  Fx. parkeringskælder

  m2

  °C

  Fx. parkeringskælder

  m2

  °C

  Fx. parkeringskælder

  m2

  °C

  Fx. parkeringskælder

  m2

  °C

  Fx. parkeringskælder

  m2

  °C

   

  Brugsvand ud over varmt vand til boliger
  NejJa

  Effektbehov til varmt brugsvand
  kW

  liter

  kW

  liter

  kW

  liter

  kW

  liter

  kW

  liter

  Bemærkning

  0 tegn

   

  Mekanisk ventilation ud over boligventilation
  NejJa

  Areal der ventileres
  m2

  m3/h

  NejJa

  (Fx. rotorveksler, krydsveksler, modstrømsveksler, væskekoblede batterier)

  Areal der ventileres
  m2

  m3/h

  NejJa

  (Fx. rotorveksler, krydsveksler, modstrømsveksler, væskekoblede batterier)

  Areal der ventileres
  m2

  m3/h

  NejJa

  (Fx. rotorveksler, krydsveksler, modstrømsveksler, væskekoblede batterier)

  Areal der ventileres
  m2

  m3/h

  NejJa

  (Fx. rotorveksler, krydsveksler, modstrømsveksler, væskekoblede batterier)

  Areal der ventileres
  m2

  m3/h

  NejJa

  (Fx. rotorveksler, krydsveksler, modstrømsveksler, væskekoblede batterier)

   

  Ekstra effekt til produktionsformål
  Behov for yderligere effekt - eksempelvis rampevarme, snesmeltning, varmetæppe mv.

  NejJa

  Ekstra effekt
  (Fx. rampevarme, snesmeltning, varmetæpper)

  kW

  Ekstra effekt
  (Fx. rampevarme, snesmeltning, varmetæpper)

  kW

  Ekstra effekt
  (Fx. rampevarme, snesmeltning, varmetæpper)

  kW

  Ekstra effekt
  (Fx. rampevarme, snesmeltning, varmetæpper)

  kW

  Ekstra effekt
  (Fx. rampevarme, snesmeltning, varmetæpper)

  kW

  Ekstra effekt
  (Fx. rampevarme, snesmeltning, varmetæpper)

  kW

   

  Bemærkning

  0 tegn

   

  Del 6 af 9

  Efterisolering

  Hvis ejendommen har gennemgået en efterisolering, kan det få indflydelse på tilslutningseffekten.

  NejJa

  Afhængigt af ejendomstype og dens opførelsesår fastsættes en isoleringsfaktor for ejendommen efter HOFORs gældende regler.


  0 tegn

   

  Del 7 af 9

  Bemærkning

  0 tegn

   

  Del 8 af 9

  Dokumentation

  Fremsend følgende dokumentation, og KUN som PDF-filer.

  Alle tegninger skal være målfaste.
  Hver fil må max fylde 3 MB.

  Plantegning*

  Evt. specificering af efterisolering

   

  Del 9 af 9

  Kvittering for ansøgningen

   

  Vær opmærksom på at der kan på 10-15 sek., fra du klikker på ”Indsend ansøgning”, til du får vist information på, om afsendelsen er foregået korrekt.