Skjult FaceBook tracking ikon Om HOFOR Vind | HOFOR

I 2025 skal København være den første CO2-neutrale hovedstad. Opsætningen af vindmøller er et væsentligt led i at nå dette mål, og HOFOR arbejder målrettet på at realisere 460 MW land- og havvindmøller senest i 2025.

Mænd på byggeplads.

CO2-neutral hovedstad i 2025

Københavns Kommune har et mål om at være CO2-neutral senest 2025. Et væsentligt virkemiddel til opfyldelse af målet er opførelse af vindmøller. Vindmøllerne vil bidrage med en tredjedel af den CO2-reduktion, som skal gøre København CO2-neutral i 2025.

Borgerrepræsentationen har i 2010 besluttet, at kommunens arbejde med at realisere vindmøller skal ske i samarbejde med HOFOR.

Vindmøllestrategi

HOFOR har derfor udarbejdet en vindmøllestrategi, hvor en del af vindmøllerne er planlagt til at blive opført på land og en del på havet.

Målet er, at HOFOR senest 2025 har opført op til 460 MW vindmøller, hvoraf 200 MW forventes at blive opført på land, og de resterende 260 MW forventes at blive opført på havet.

HOFOR har siden 2010 realiseret ni danske landvindmølleprojekter, men endnu ingen havvindmølleprojekter. I alt har HOFOR primo 2018 realiseret 114 MW.

HOFOR Vind arbejder med både udvikling, anlæg og drift af både land-og havvindmøller. Vindmøllerne opføres og drives på kommercielle vilkår.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Projektudvikling Landvind

Hans Jakob Martinsen
2795 4698
hama@hofor.dk

Projektudvikling Havvind

Kim Pind
2795 4927
kpje@hofor.dk

Drift & Asset Management

Jan-Hendrik Ahrenkilde Wunsch
2795 4429
janwun@hofor.dk