Skjult FaceBook tracking ikon Om HOFOR Vind | HOFOR

HOFORs mål er, at vi senest i 2025 har opført op til 460 MW-vindmøller, hvoraf 200 MW-møller forventes at blive opført på land, og de resterende 260 MW-møller forventes at blive opført på havet.

Billede af mænd, der opsætter vindmøller

HOFOR har siden 2010 realiseret ni danske landvindmølleprojekter, men endnu ingen havvindmølleprojekter. I alt har HOFOR realiseret 114 MW-møller.

HOFOR Vind arbejder med både udvikling, anlæg og drift af både land-og havvindmøller. Vindmøllerne opføres og drives på kommercielle vilkår.

Vi arbejder sammen

HOFOR er som mølleopstiller afhængig af et godt samarbejde med både lodsejere og kommuner. Samarbejdet bygger på, at vi som projektudviklingsselskab imødekommer interessenter og engagerer os i lokalområdet.

Vores vision for samarbejde er, at vi:

– Altid står til rådighed for spørgsmål om vores vindmølleprojekter.
– Altid får inddraget lokalområdet i vindmølleparkernes udviklingsfase bedst muligt.
– Altid udvikler vores vindmølleprojekter i tæt dialog med både kommune og øvrige interessenter.

Det siger andre lodsejere om samarbejdet med HOFOR Vind:

“Vi er rigtig glade for, at en ansvarlig og seriøs spiller på vindmarkedet overtager virkeliggørelsen af vores vindprojekt. Det bliver en rigtig god løsning, og vi glæder os til at formidle om bæredygtig energi til vores gæster.”
– Christoffer Knuth, indehaver af Knuthenborg Safaripark

”Vores primære interesse og kompetence ligger i udvikling af vores landbrug – og ikke i vindkraft. Derfor har vi valgt at overdrage vores vindprojekt til HOFOR, som har både finansiel og teknisk ekspertise på dette område. Samtidig får vi en stabil indtjening og mulighed for at realisere de udviklingsplaner for vores ejendomme, der oprindeligt var det egentlige formål med vindmølleprojektet. Det synes vi er positivt,”
– Christian Nymann og Harald Krabbe samstemmende, gårdejere på Vestlolland.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål


Projektudvikling Landvind
Hans Jakob Martinsen
2795 4698
hama@hofor.dk

Projektudvikling Havvind
Kim Pind
2795 4927
kpje@hofor.dk

Drift & Asset Management
Lene Hellstern
2795 4343
lhel@hofor.dk

Anlæg & Idriftsættelse
Annette Kjeldsen
2795 4637
ankj@hofor.dk