Havvindmøller

Opsætningen af havvindmøller er et væsentligt bidrag i forhold til at nå målet om en CO2-neutral hovedstad i 2025. HOFOR har en målsætning om at have realiseret 460 MW vindmøller i 2025, hvoraf 260 MW er havvindmøller.

Billede af havvindmøller

Havvindmøller er en central del af vores strategi

Investering i havvindmøller er en væsentlig forudsætning for, at HOFOR kan realisere sin vindmøllestrategi. Ud af de 460 MW vindmøller HOFOR arbejder på at realisere senest 2025, er det målet, at 260 MW er havvindmøller.

HOFOR har siden 2010 undersøgt mulighederne for at udvikle havvindmøller i Danmark. Vi arbejder både med projekter under den såkaldte Åben-dør-ordning, hvor projektudvikleren selv udvælger lokaliteten og udfører forundersøgelser og med havvindmølleprojekter, som udbydes af staten.

Borgerrepræsentationen i København har november 2017 givet HOFOR mandat til at undersøge mulighederne for at etablere vindmøller i udlandet. HOFOR fokuserer dog stadig på udvikling af danske havvindmølleparker.

Opsætning af havvindmøller kræver mange ressourcer

Udvikling af havvindmølleparker er væsentlig mere kompliceret, tidskrævende og ressourcetungt end udvikling af landvindmølleparker. Til gengæld er havvindmølleparker normalt meget større end landvindmølleparker og har samtidig adgang til en væsentlig bedre vindressource, da det blæser mere på havet end på land.

To nye havvindmølleparker i Øresund

I 2011 igangsatte HOFOR analyser af mulighederne for at udvikle to havvindmølleparker i Øresund.

Den ene park, Nordre Flint, ligger 12 km øst fra København og forventes at kunne blive op til 160 MW.

Den anden park, Aflandshage, ligger 10 km fra Amagers sydspids og forventes at kunne blive op til 250 MW.

HOFOR har fået tilladelse af Energistyrelsen til at undersøge, om de to havmølleparker kan etableres. Om alt går vel, kan de to parker opføres i perioden 2023-24.

Vi udvikler vores projekter i samarbejde med andre

I 2015 og 2016 indtrådte HOFOR i to internationale konsortier, som deltog i statsudbuddene af 350 MW kystnære vindmøller og af Kriegers Flak (600 MW). Begge udbud blev i 2016 imidlertid vundet af Vattenfall.

HOFOR har siden 2016 arbejdet med havvindmølleprojekterne i Øresund, og undersøger løbende mulighederne for at udvikle andre danske Åben-dør-projekter.

Folketingets partier indgik juni 2018 en ny energiaftale, hvor forligsparterne har aftalt, at staten skal udbyde tre havvindmølleparker i Nordsøen i perioden 2019-2023. Havvindmølleparkerne skal hver især være på mindst 800 MW. HOFOR vil undersøge mulighederne for at deltage i disse udbud med samarbejdspartnere.Print denne side