HOFOR er certificeret efter fire standarder

HOFOR har certifikater på, at vores ledelsessystem og vores aktiviteter i hele HOFOR lever op til miljø- og arbejdsmiljøstandarderne samt Dokumenteret SpildevandsSikkerhed og Drikkevandssikkerhed.

Det eksterne firma DNV-GL, der har certificeret vores ledelsessystem, har fået et meget positivt indtryk af HOFOR. De siger:

”Der opleves et stort ledelsesmæssigt engagement samt engagement blandt medarbejdere på alle niveauer. Der arbejdes meget systematisk med forbedringer. Ledelsessystemet opleves generelt på alle niveauer velkendt og anvendt.”

  Se vores politikker for miljø, drikkevandssikkerhed og spildevandssikkerhed

  Se vores arbejdsmiljøpolitik

  Se vores ISO 22000 certifikat

 Se vores ISO 9001 certifikat på spildevand

  Se vores ISO 14001/ OHSAS 18001 certifikat.Print denne side