Store varmepumper til fjernvarme

SVAF - Store Varmepumper til Fjernvarme

Fjernvarmesystemet som lager for grøn energi

Store elvarmepumper forventes at blive en central teknologi i fremtidens bæredygtige energisystem, og HOFOR er med i et samarbejde, hvor vi er i gang med at teste to varianter.

Varmepumper kan udnytte fjernvarmesystemet som lager for vindkraft og desuden supplere bæredygtig biomasse i den grønne omstilling af fjernvarmesystemet. Derfor er de interessante.

Store, eldrevne varmepumper må i Danmark kun baseres på naturlige kølemidler (fx ammoniak og CO2). Det er i dag kun testet i begrænset omfang på de store varmepumper. Det er derfor afgørende at få testet dels hvilke varmekilder, der egner sig til fjernvarme, og dels at få afklaret, hvor driftssikker, økonomisk effektiv og fleksibel teknologien er.
SVAF – Store Varmepumper til Fjernvarme

Samarbejde om at teste teknologien

De tre varmeselskaber HOFOR, CTR og VEKS, etablerer derfor i fællesskab to store eldrevne demonstrations-varmepumper på hver 5 MW. De har hhv. geotermi og hav, samt spildevand som varmekilder.

Geotermi-varmepumpen skal placeres ved en

eksisterende geotermiboring ved Amagerværket. Den anden varmepumpe, der skal udnytte varmen fra både hav og spildevand, placeres ved en spildevandspumpestation ved Sjællandsbroen. Her er der adgang til begge varmekilder.

Projektets økonomi og tidsplan

Projektet modtager støtte fra Energistyrelsens EUDP program og gennemføres i samarbejde med Teknologisk Institut, Innoterm, Alfa Laval, DME og DTU.
Demo-varmepumperne forventes driftsklar i 2017 (geotermi) og 2018 (hav og spildevand), og testperioden forløber frem til 2021.

Kontakt

Sannah Grüner
Projektleder
  sagr@hofor.dk
  3395 3395Print denne side