Store varmepumper til fjernvarme | HOFOR

Store varmepumper til fjernvarme

  • SVAF - Store Varmepumper til Fjernvarme: SVAF bygningen i Sydhavn
  • SVAF – Store Varmepumper til Fjernvarme: SVAF anlæg
  • SVAF – Store Varmepumper til Fjernvarme: SVAF anlæg
  • SVAF – Store Varmepumper til Fjernvarme: SVAF anlæg

Fjernvarmesystemet som lager for grøn energi

Store elvarmepumper forventes at blive en central teknologi i fremtidens bæredygtige energisystem, og HOFOR er med i et samarbejde, hvor vi er i gang med at teste to varianter.

Varmepumper kan udnytte fjernvarmesystemet som lager for vindkraft og desuden supplere bæredygtig biomasse i den grønne omstilling af fjernvarmesystemet. Derfor er de interessante.

Store, eldrevne varmepumper må i Danmark kun baseres på naturlige kølemidler (fx ammoniak og CO2). Det er i dag kun testet i begrænset omfang på de store varmepumper. Det er derfor afgørende at få testet dels hvilke varmekilder, der egner sig til fjernvarme, og dels at få afklaret, hvor driftssikker, økonomisk effektiv og fleksibel teknologien er.

Klik her for at læse HOFORs rapport om kortlægning af energipotentiale


Samarbejde om at teste teknologien

De tre varmeselskaber HOFOR, CTR og VEKS, etablerer derfor i fællesskab to store eldreven demonstrations-varmepumper på hver 5 MW. De har hhv. geotermi og hav samt spildevand som varmekilder.

Geotermi-varmepumpen skal placeres ved en eksisterende geotermiboring ved Amagerværket. Den anden varmepumpe, der skal udnytte varmen fra både hav og spildevand, placeres ved en spildevandspumpestation ved Sjællandsbroen. Her er der adgang til begge varmekilder.

 


Projektets økonomi og tidsplan

Projektet modtager støtte fra Energistyrelsens EUDP program og gennemføres i samarbejde med Teknologisk Institut, Innoterm, Alfa Laval, DME og DTU.

Hav/spildevandsvarmepumpen er først blevet driftsklar i 2019, og testperioden forløber frem til 2021.


Kontakt

Kristian Honoré Energiplanlægger
krih@hofor.dk  
2795 4726


HOFOR Logo