Water Smart Cities

HOFOR deltager i projektet ”Water Smart Cities”. Her skaber en række offentlige og private aktører ny viden om, hvilke teknologiske og smarte metoder der bedst kan bruges ved kraftigt nedbør, så vi undgår skader på miljø og værdier i byen.

Projektet skal udvikle og teste intelligent software, som kan give den bedst mulige planlægning og styring, når danske byer bliver udfordret af kraftige regnskyl og oversvømmelser i fremtiden.

Billede af oversvømmet område på grund af kraftige regnskyl

HOFOR deltager i projektet ’Water Smart Cities’, hvor der skal skabes ny viden om, hvilke smarte metoder der bedst kan bruges ved kraftigt nedbør.

Innovationsfonden har bevilliget 12,1 mio. kr. til Water Smart Cities, der løber fra år 2016 – 2020 og samlet set forventes at koste godt 28 mio. kr.

Det primære fokus i Water Smart Cities

1. Udvikle planlægningsmodeller, der gør det muligt at koble vandsystemer, klimaændringer, byudvikling og styring sammen, så man opnår bedre forudsigelser af fremtiden – lige fra bedre nedbørsprognoser på timebasis til projektioner af byudvikling over årtier.

2. Udvikle IT- værktøjer til styring af vandsystemer, der gør det muligt at koble viden fra målinger, prognoser og planlægning løbende, sådan at relevante aktører kan modtage væsentlig information på rette tid og sted – på en kosteffektiv måde.

HOFORs engagement i Water Smart Cities

HOFORs engagement handler primært om intelligent styring af spildevandssystemer, så vi kan udnytte kapaciteten i systemerne bedre.

Vi ønsker at bidrage til, at systemerne på længere sigt bliver selvoptimerende og selvstyrende, men med mulighed for også at kunne styres manuelt i tilfælde af systemnedbrud.

I Water Smart Cities skal der udvikles et IT- system til at styre spildevandssystemer, som kan bruge vejrprognoser bedst muligt både ved nedbør og i tørvejr.

Projektet inkluderer endvidere værktøjer til visualisering og kommunikation af klimatilpasningstiltag og værktøjer, der kan hjælpe ved planlægningen af byudvikling.

Billede af barn, der leger ved klimatilpasset vandafledningssystem

I Water Smart Cities arbejder HOFOR primært med intelligent styring af spildevandsystemer.

Projektet understøtter definitionen af ”smart” spildevand og regnvand, da den nuværende kapacitet i spildevandssystemet udnyttes bedst muligt ved hjælp af data og digital teknologi.

Ud over Innovationsfonden bidrager DTU, DHI, Krüger, Rambøll, DMI, Forsikring og Pension, Kompetenzzentrum Wasser Berlin, Berlin Wasserbetriebe, samt de fire største vandselskaber i Danmark; HOFOR, Aarhus Vand, VandCenter Syd og BIOFOS.

Læs mere om Water Smart Cities på DTU´s hjemmesidePrint denne side