Smart City

Teknologi og digital data benyttes i højere og højere grad til at optimere udnyttelsen af ressourcerne i byerne bedre. HOFOR deltager i flere udviklingsprojekter på forsynings- og energiområdet, med Water Smart Cities og EnergyLab Nordhavn som to fyrtårne.

Smart City betyder intelligent by. Flere af verdens byer arbejder i dag på at udvikle sig til mere intelligente, effektive og brugervenlige byer ved at bruge ny digital teknologi. Teknologien bruges til at udveksle data på kryds og tværs og automatisk udføre individuelle eller fælles services for borgerne.

Udviklingen af ”den intelligente by” foregår inden for en bred vifte af områder lige fra trafik- og vejrforhold over sundhed og kommunikation til logistik og – ikke mindst; Forsyning.

Den teknologiske udvikling giver HOFOR mulighed for at skabe endnu bedre, billigere og grønnere forsyning. Derfor er Smart City et tema, vi arbejder målrettet med.

Bybillede med biler i fart

HOFOR arbejder med Smart City aktiviteter

HOFORs Smart City-fokus handler primært om at anvende digitale teknologier til at overvåge, fjernstyre, optimere, integrere og automatisere vores produktions- og distributionssystemer, men også at opnå synergier imellem systemerne og andre aktiviteter i byen.

Fokus ligger på følgende områder:

 • Drikkevand
 • Spildevand og regnvand/klimasikring
 • Fjernvarme

HOFORs fyrtårnsprojekter

I HOFOR er vi især engageret i to større fyrtårnsprojekter omkring Smart City, hhv.:

 • Water Smart Cities – Intelligent realtidsstyring af spildevand for at udnytte kapaciteten i spildevandssystemet bedre.
 • EnergyLab Nordhavn (New Urban Energy Infrastructures) – der handler om at skabe integreret samspil mellem forskellige energiformer, herunder fjernvarme.

Disse to projekter løber over flere år og beskæftiger sig med udvikling og demonstration af intelligente teknologier og løsninger på vand- og energiområdet.

Foruden de to fyrtårnsprojekter, som udgør størstedelen af HOFORs udviklingsarbejde på Smart City-området, er vi også involveret i andre, mindre udviklingsprojekter:

Vand/spildevand:

 • Lækageovervågning gennem sektionering af vandsystemet.
 • Regnradaren OMOVAST (Operativ MOdel til VArsling og Styring).

Energi:

 • Overvåge indeklimaet i bygninger for at kunne sikre en garanteret indendørstemperatur, frem for ”blot” at levere varmt vand.
 • Skiftevis produktion af fjernvarme og fjernkøling med samme anlæg.
 • Forbrugsdata til optimal styring af fjernvarmenettet.
 • Anvende digital teknologi i til at styrke borgernes inddragelse i at skabe mere bæredygtige forsyningsløsninger.
 • Dele vore data med andre, når det kan bidrage til at skabe øget fleksibilitet i energisystemet, og når vore omkostninger til databehandling vil blive dækket.

  Læs mere om principperne for HOFORs arbejde med Smart City
 

Kontakt HOFOR på tlf.: 3395 3395
Mandag til torsdag kl.: 08:30-15:30 / fredag kl.: 08:30-14:30


Print denne side