Skjult FaceBook tracking ikon Vi skybrudssikrer på Amalienborg Slotsplads i 2018 og 2019 | HOFOR

Vi skybrudssikrer på Amalienborg Slotsplads i 2018 og 2019


Den nye skybrudsledning

For at sikre Frederiksstaden mod oversvømmelser efter kraftige regnskyl og skybrud, skal HOFOR etablere en skybrudsledning på strækningen: Bredgade, Frederiksgade og Amalienborg Slotsplads. Skybrudsledningen bliver 120 cm i diameter og tilsluttes et eksisterende udløb til havnen.

Du kan se ledningens placering på kortet.


Hvad sker hvornår?

Forundersøgelser og forberedende arbejder begynder i juli 2018. Fra november til februar laver vi en ny tilslutning til et eksisterende afløb i Toldbodgade ved Amaliehaven, og i sommeren 2019 nedgraver vi selve

skybrudsledningen på tværs af slotspladsen. Vi forventer at være færdige med arbejdet i sommeren 2019. Nedenfor kan du læse mere om delprojekterne.


  • Skybrudsikring af Amalienborg Slotsplads: Vagtskifte i morgenslys
  • Skybrudsikring af Amalienborg Slotsplads: Gravearbejde i Tolbodgade
  • Skybrudsikring af Amalienborg Slotsplads: Afspærret område på slotspladsen
  • Kort der viser den nye skybrudsledning under Amalienborg Slotsplads
  • Kort der viser tilslutning af den nye skybrudsledning i Tolbodgade
  • Kort der viser tilslutning af den nye skybrudsledning i Bredgade

Juli – november 2018: Tilslutning i Bredgade

Skybrudsledningen skal blandt andet kunne lede vand væk fra Bredgade. Vi skal derfor lave en tilslutning i Bredgade ved Frederiksgade. Dette vil kræve en afspærring i retning mod Marmorkirken, og i perioder kan det blive nødvendigt at omlægge kørende trafik i Bredgade. Eventuelle trafikomlægninger vil blive varslet i god tid.


November 2018 – marts 2019: Tilslutningsarbejde i Toldbodgade

Skybrudsledningen skal tilsluttes et underjordisk afløb i Toldbodgade ved Amaliehaven. Da vi skal renovere og ombygge afløbet, før vi kan foretage tilslutningen, vil trafikken i Toldbodgade blive påvirket på følgende måde:

  • Biltrafik kan fortsat passere, men kun i én retning ad gangen (prioriteret kørsel).
  • Fodgængere og cyklister vil blive dirigeret uden om afspærringen, der placeres midt i fodgængerfeltet og et stykke ned ad Frederiksgade.

Marts – august 2019: Arbejde på slotspladsen

Skybrudsledningen skal lægges ca. 2 meter nede i jorden. Den føres langs den sydlige kant af Frederiksgade og midt hen over slotspladsen med et knæk syd om rytterstatuen. Til sidst lægges skybrudsledningen ned i Frederiksgade Vest, hvor den tilsluttes afløbet fra Bredgade. Den nærmere tidsplan for gravearbejdet vil blive afstemt nøje med de øvrige aktiviteter på slotspladsen.


Generelt

Vi bestræber os på at være til mindst mulig gene for omgivelserne og vil informere alle berørte parter i god tid via nabobreve, skilte, presse og HOFORs hjemmeside.

Nedenunder kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, så modtager du den seneste information om projektet direkte i din indboks.

Du er også altid velkommen til at kontakte HOFOR direkte, hvis du har spørgsmål.


Kontakt

Helle Kay
Projektleder
helk@hofor.dk
3395 3395

Nyhedsbreve

Læs de seneste nyhedsbreve om skybrudssikring af Amalienborg:
Nyhedsbrev november 2018