Skjult FaceBook tracking ikon Store varmepumper til fjernvarme - HOFOR

Store varmepumper til fjernvarme

  • Pumpebygning til fjernvarme set fra oven
  • Maskinrum med fjernvarmerør
  • Store varmepumper til fjernvarme

Fjernvarmesystemet som lager for grøn energi

Store elvarmepumper forventes at blive en central teknologi i fremtidens bæredygtige energisystem, og HOFOR er med i et samarbejde, hvor vi tester to mulige varmekilder.

Varmepumper kan udnytte fjernvarmesystemet som lager for eksempelvis vindkraft og desuden supplere bæredygtig biomasse i den grønne omstilling af fjernvarmesystemet. Derfor er de interessante.

Store, eldrevne varmepumper i Danmark baseres som udgangspunkt på naturlige kølemidler (fx ammoniak og CO2), der stadig er under udvikling til anvendelse i store fjernvarmesystemer, hvor der om vinteren er behov for temperaturer på op til 90C. Det er derfor afgørende at få testet dels hvilke varmekilder, der egner sig til fjernvarme, og dels at få afklaret, hvor driftssikker, økonomisk effektiv og fleksibel teknologien er.

Læs rapport om kortlægning af energipotentiale

Læs rapport om opskaleringsanalyse af store varmepumper til fjernvarme


Samarbejde om at teste teknologien

De tre varmeselskaber HOFOR, CTR og VEKS har derfor i fællesskab etableret en stor eldreven demonstrations-varmepumpe på 5 MW. Varmepumpen har både havvand og spildevand som varmekilder.

Varmepumpen, der udnytter varmen fra både hav og spildevand, er placeret ved en spildevandspumpestation ved Sjællandsbroen, hvor der er adgang til begge varmekilder.


Projektets økonomi og tidsplan

Projektet modtager støtte fra Energistyrelsens EUDP-program (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program) og gennemføres i samarbejde med Teknologisk Institut, Innoterm, Alfa Laval, DME og DTU.

Testperioden for hav/spildevandsvarmepumpen er frem til medio 2023.