Skjult FaceBook tracking ikon Processen for dampkonvertering - HOFOR

Omlægningen af fjernvarmen fra damp til vand i de sidste områder af København er et stort projekt, der klares i etaper.

HOFOR kontakter de ejendomme, som skal have ændret tilslutningsanlæg pga. ændringen af fjernvarmeforsyning fra damp til vand.

Under hele processen – når en ejendoms dampanlæg står for udskiftning, er der tilknyttet en kontaktperson hos HOFOR. Denne person er tilsynsførende og kan kontaktes om eventuelle problemer i dagligdagen.

Kontaktpersonen sørger for de praktiske ting mellem entreprenører og ejendommen og holder desuden øje med, at projektet skrider frem, som det skal. Der er mange forskellige fagfolk involveret i forløbet.

Forløbet foregår i otte etaper

1. HOFOR kommer på besøg og besigtiger varmecentralen. Evt. kan det foregå sammen med en repræsentant for ejendommen.

2. Forskellige rådgivere og specialister fra HOFOR undersøger på stedet, hvordan de nye ledninger bedst kan føres ind i ejendommen.

3. HOFOR sender et projektforslag med et principdiagram af den kommende installation. Samtidig sender vi en ledningsplan til godkendelse hos ejer eller administrator.

4. HOFOR kontakter ejendommens repræsentant om evt. møde på ejendommen, hvis det er nødvendigt, for at aftale praktiske detaljer såsom adgangsforhold, renovation, arbejdstider, etc.

5. HOFOR inviterer til opstartsmøde for ombygningen af varmecentralen, hvor vi gennemgår projektet og tidsplanen.

6. Arbejdet går i gang og kan vare fra fire-seks uger alt efter ejendommens størrelse. Forsyningen med varme og varmt vand opretholdes i hele perioden, på nær de timer, som selve omstillingen tager.

7. Når arbejdet er slut, inviterer vi igen til møde med en såkaldt afleveringsforretning, hvor vi også instruerer om driften af det nye anlæg. Vi afleverer endvidere en skriftlig driftsinstruktion og gør opmærksom på, at der er mange penge at spare ved at sørge for at optimere driften af anlægget, hvilket man selv har stor indflydelse på.

8. Efter afleveringsforretningen kan der yderligere gå tid, før de sidste dampinstallationer er fjernet, da vi afkobler damp for et helt område ad gangen.