Skjult FaceBook tracking ikon Modernisering af dampanlæg - HOFOR

HOFOR arbejder på at udskifte Københavns dampbaserede fjernvarmenet. Det erstattes af det mere bæredygtige vandbaserede fjernvarme. Ønsker I at skifte fra damp til vand, kan I læse om det her.

Billede af et fjernvarmenet
HOFOR arbejder på at udskifte Københavns dampbaserede fjernvarmenet som erstattes af det bæredygtige vandbaserede fjernvarme.

Hvis I i ejendommen ønsker at komme hurtigt i gang med at ændre jeres fjernvarmecentral fra damp til forsyning med det mere klimavenlige fjernvarmevand, kan HOFOR undersøge, om det kan lade sig gøre.

Det vil typisk være relevant i forbindelse med renovering af ejendommen herunder energirenovering, eller fordi nuværende anlæg nærmer sig hel eller delvis udskiftning.

Mulighed for tidligere ændring af forsyningen

For at HOFOR kan imødekomme ovenstående ønske om en hurtigere ændring af fjernvarmeforsyningen skal følgende forhold være opfyldt:

  • HOFOR har fjernvarmeledninger med vandbaseret fjernvarme fremme ved den pågældende ejendom.
  • Der kan uden større omkostninger etableres stikledning til ejendommen.
  • HOFOR har forsyningskapacitet nok til at dække ejendommens behov.

Kampagnetilbud

HOFOR tilbyder i den sammenhæng at levere de nødvendige større komponenter til ejendommens tilslutningsanlæg i form af:

  • Stikledning på vandbaseret fjernvarme
  • Varmeveksler til rumopvarmning
  • Beholder til varmt brugsvand/veksler/spiral til beholder, efter en vurdering af anlægget.

Tilbuddet omfatter ikke de øvrige VVS-komponenter, VVS-arbejder og andet arbejde, som skal til for at ombygge anlægget, herunder isolering af de komponenter, som HOFOR leverer.

Ønsker I jeres varmecentral opsplittet i flere varmecentraler, kan HOFOR også undersøge mulighederne for dette. Men i sådanne tilfælde ændres tilbuddet, så der i stedet for varmtvandsbeholder og varmeveksler tilbydes stikledninger til de nye centraler.

Kontakt HOFOR

Ønsker I at høre, om der er mulighed for en tidligere ændring af fjernvarmeforsyningen til en ejendom og om det er muligt at komme i betragtning til et kampagnetilbud, bedes I kontakte HOFOR.

dampkonvertering@hofor.dk

Det er også muligt at vente til HOFOR har planlagt ændring

HOFOR kontakter alle ejendomme forsynet med damp mindst et år før ændring af fjernvarmeforsyning fra damp til vand gennemføres. HOFOR dækker på dette tidspunkt stikledning og de nødvendige omkostninger til tilslutningsanlægget i forbindelse med ændring fra damp til vand.

Hvis du har spørgsmål til ændringerne af fjernvarmen, så skriv til os.

dampkonvertering@hofor.dk