Skjult FaceBook tracking ikon Fra damp til vand | HOFOR

I en del af København er HOFOR i gang med at omlægge fjernvarmen for at opnå energi- og miljømæssige fordele.

I dag sender vi fjernvarmen ud til forskellige dele af byen gennem to forskellige forsyningsnet – ét net baseret på damp og ét på varmt vand. Over de kommende år omlægger vi forsyningen, så dampen forsvinder, og alle kunder efter år 2021 vil få fjernvarme baseret på varmt vand.

Hent folderen ‘Fra damp til vand’

I ejendomme, som allerede i dag får fjernvarme baseret på varmt vand, sker der ingen ændringer.

Hvor ændrer vi fjernvarmeforsyningen?

Omkring en tredjedel af den fjernvarme, vi leverer, produceres i dag som damp. Det er primært kunder i Indre By og i større områder omkring Tagensvej og Jagtvej, som modtager denne form for fjernvarme.

En ændring af det eksisterende dampsystem til vand vil give energi- og miljømæssige fordele, blandt andet fordi energitabet i fjernvarmenettet reduceres. I alt bliver cirka 1000 ejendomme berørt af omlægningen. Ændringen betyder, at HOFOR i perioden frem mod 2021 investerer 2,5 mia. kr. i rørledninger, kundeinstallationer og produktionsanlæg.

Der ombygges over 100 fjernvarmecentraler om året

HOFOR henvender sig til over 100 ejendomme om året for at gennemføre ændringen af fjernvarmeforsyningen fra damp til vand. Det medfører tilpasninger af de enkelte ejendommes varmecentral. Når en ejendom kontaktes for ændring af fjernvarmeforsyning, dækker HOFOR de nødvendige omkostninger til ombygning af ejendommens tilslutningsanlæg.

Dampnettet historisk set

Cirka en tredjedel af det samlede varmebehov i HOFORs forsyningsområde distribueres i dag som damp. Dampnettets udstrækning er ca. 10 gange mindre end det vandbaserede net, da dampen primært leveres til energitæt bebyggelse og store kunder.

Anlagt til industriformål

Dampnettet blev oprindeligt etableret for at forsyne hospitaler og industri, der havde brug for høj-temperatur procesenergi. Når en dampledning først var anlagt med dette formål, blev institutioner, kontorer og beboelsesejendomme, der lå i nærheden af dampledningen også tilsluttet.

Udbygningen af dampnettet er sket parallelt med etableringen af det vandbaserede net siden fjernvarmenettet blev etableret i København i 1920’erne. Den sidste større udbygning af dampsystemet foregik omkring 1980.

Meget af industrien i København er flyttet ud af byen. Der er derfor ikke længere behov for et omfattende dampledningsnet til procesdamp.

Læs mere om dampkonvertering:

Processen for dampkonvertering
Modernisering af dampanlæg
Skal jeres fjernvarme lægges om fra damp til vand?