Skjult FaceBook tracking ikon FlexHeat - Intelligent varmepumpe i Nordhavn - HOFOR

FlexHeat – Intelligent varmepumpe i Nordhavn

  • FlexHeat - intelligent varmepumpebygning i Nordhavn
  • FlexHeat - Intelligent varmepumpe i Nordhavn
  • FlexHeat - Intelligent varmepumpe i Nordhavn
  • FlexHeat - Intelligent varmepumpe i Nordhavn
  • FlexHeat - Intelligent varmepumpe i Nordhavn

Intelligent varmepumpe i Nordhavn


HOFOR forsyner UNICEF Supply Division og de tre krydstogtterminaler i det nordøstligste Nordhavn med varme. Den store afstand og det lave varmebehov gør det ikke rentabelt at tilslutte området til det centrale fjernvarmenet i København.
HOFOR har derfor etableret et grundvands- varmepumpeanlæg, kaldet FlexHeat Nordhavn, der kan levere en miljøvenlig varme til området.
Projektet

En varmepumpe kan flytte energi fra et sted til et andet. Denne varmepumpe blev sat i drift i foråret 2018 og har frem til årsskiftet 2019/2020 testet, hvordan vi kan hente termisk energi fra grundvandet. Grundvand er en af de energikilder, der har potentiale til at forsyne hovedstadsområdets med fjernvarme i fremtiden.

Varmepumpen i Nordhavn demonstrerer nu smart drift af varmepumper. Med smart drift menes, at anlægget skal levere fleksibilitet til el-systemet. Som el-forbrugende varmeanlæg skal anlægget primært bruge elektricitet, når denne er billigst, hvilket ofte sker, når vindmøller og solceller producerer meget elektricitet.

Dermed vil anlægget medvirke til at skabe øget fleksibilitet i el-systemet, hvilket bliver mere og mere nødvendigt med den stigende produktion fra vindmøller og solceller.

Anlægget kører som udgangspunkt automatisk, men via et rollebaseret adgangssystem vil såvel HOFOR som en el-handler kunne overstyre dele af anlægget. Det har krævet en del udvikling vedrørende data-adgang, teknisk og organisatorisk (hvem skal have lov til at overstyre hvornår og med hvilken prioritet).
Desuden køres anlægget som et stort testprogram, der skaber en masse teknisk viden og erfaring med optimering og drift af varmepumper, der kan anvendes til fremtidige varmepumpeprojekter.

Anlæggets hoveddata:

• En to-trins varmepumpe. Varmeydelse 800 kJ/s.
Sabroe HeatPac stempelkompressorer.
• Kølemiddel: Ammoniak
• Varmelager: 100 m3, ca. 4 MWh.
• El-kedel: 2*100 kW
• Varmepumpens COP er 3,28 ved fremløb/retur
80/45 °C og køling af grundvand fra 10 °C til 4 °C.


Flexheat - Her vises hele Flexheat centralen som en 3D illustration


Den hidtil hurtigst regulerende varmepumpe

Varmepumpen viser, at der et potentiale for, at fremtidens varmepumper direkte kan understøtte balancen mellem produktion og forbrug i el-nettet. Dette kræver, at anlægget kan regulere fra fx 100 % til 50 % på 150 sekunder. De oprindelige tests viste, at anlægget kunne dette på ca. fire minutter, men efter tæt samarbejde med DTU Mekanik, Johnson Controls og COWI, blev der udviklet et styringskoncept og opdateret anlægsdesign, der kunne sænke denne tid til kun 90 sekunder.

Det er hermed bevist, at anlægget har et teknisk potentiale til at kunne levere denne stabiliserende ydelse til el-nettet, og der arbejdes fremadrettet på, at styringen færdigudvikles, således at den ansvarlige for det overordnede el-net, Energinet, kan benytte sig af anlægget til at stabilisere el-nettet.

Læs mere om HOFORs varmepumper i denne artikel fra CleanTeach:

HOFOR får nyt gennembrud i udvikling af "verdens smarteste" varmepumpe - CleanTechWatch 14. januar 2020


Flexheat - Intelligent varmepumpe i Nordhavn: Indefra anlægget

Flexheat - Intelligent varmepumpe i Nordhavn: Indefra anlæggetEn del af EnergyLab Nordhavn

I Nordhavn har HOFOR og 11 arbejdet sammen med andre vigtige spillere på energiområdet i projektet EnergyLab Nordhavn for at udvikle nye, fleksible og integrerede energisystemer og skabe morgendagens bæredygtige energiløsninger. Projektet har brugt Nordhavn som et levende storbylaboratorium og demonstreret, hvordan man kan sammentænke el, varme, energieffektive løsninger og elektrisk transport i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem.

Læs om EnergyLab Nordhavn på hofor.dk

 

Projektet blev ledet af Center for El og Energi på DTU, og de øvrige partnere var Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, Radius, ABB, COWI, Danfoss, Nerve, METROTHERM, Glen Dimplex og PowerLabDK-faciliteterne. Projektet var støttet af EUDP og løb fra 2015 til 2019.

Se mere på www.energylabnordhavn.com.