Fleksibel fjernvarme

I EnergyLab Nordhavn er HOFOR og 11 andre partnere med til at udvikle nye, fleksible og integrerede energisystemer, så københavnerne kan mindske deres CO2-udslip, og byen kan nå et ambitiøst mål.

København har nemlig et ambitiøst mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Løsningerne fra Nordhavn kan danne forbillede for resten af København og byer verden over.

Billede af lejligheder i Nordhavn som er med projektet omkring fleksibel fjernvarme

På billedet ses nogle af de lejligheder i Nordhavn, som er med i demonstrationsprojekter omkring fleksibel fjernvarme.

HOFOR leverer fjernvarme til 600.000 københavnere. Et af HOFORs demonstrationsprojekter i EnergyLab Nordhavn handler om fleksibel fjernvarme.

Vi vil gerne finde ud af, hvor stort potentialet er for lagring af varme i bygninger. Derfor har vi aftalt med flere bygninger i Nordhavn, at vi kan skrue ned for fjernvarmen i perioder med stort pres på fjernvarmeproduktionen – selvfølgeligt uden at det går ud over deres komfort.

Vi kan så registrere og måle, hvor meget temperaturen falder i ejendommen i den pågældende periode og se, hvor meget varme bygningerne er i stand til at holde på.

Når vi får præcis viden om, hvor meget varme en bygning er i stand til at holde på i et bestemt tidsrum, vil vi have mulighed for at reducere vores spidslastproduktion.

Spidslastproduktion er den ekstra varme, HOFOR er nødt til at producere, når der fx er pres på alle kraftvarmeværkerne om vinteren eller mandag morgen, når alle skal i bad, og virksomheder tænder op efter weekenden. Spidslastproduktionen koster mange penge og er særlig tung, når det gælder CO2, fordi den er baseret på olie eller gas.Print denne side