Skjult FaceBook tracking ikon Saltskyl - HOFOR

Et pilotprojekt, hvor saltholdigt grundvand benyttes til toiletskyl i stedet for almindeligt drikkevand.

Illustration af saltskyl i toilettet
På billedet kan du se, hvordan det saltholdige grundvand bruges til at skylle ud i toilettet.

Alternativ vandforsyning

HOFOR har som forsyningsselskab stort fokus på at sikre en bæredygtig udnyttelse af vores grundvandsressource. Derfor har vi været interesseret i at undersøge, hvorvidt sekundavand (alternative vandkilder), som er vand af anden kvalitet end drikkevand, kan erstatte brugen af drikkevand eller på anden vis kompensere for anvendelsen af drikkevand.

Saltskylprojektet i Nordhavn

For at afdække potentialet ved en alternativ forsyningsform har HOFOR gennemført et demonstrationsprojekt. Det gik i sin enkelthed ud på at indvinde saltholdigt grundvand fra en lokal boring i gården til en ny boligejendom i Nordhavn. Det saltholdige grundvand har gennemgået simpel vandbehandling (iltning og sandfiltrering). Efter vandbehandling blev vandet fordelt ud til kunderne via et separat rørsystem. Dermed blev det saltholdige grundvand ikke blandet sammen med drikkevandet, der bruges til de resterende husholdningsformål.

Pilotprojektet har været en del af Miljøstyrelsens ’Program til Grøn Teknologi, hvor HOFOR har indgået et partnerskab med Københavns kommune, Dansk Hydraulisk Institut (DHI), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet, Krüger og SWECO. Partnerskabet har været medvirkende til, at sundhedsaspekter, teknisk optimering, livscyklus-analyse (LCA), brugertilfredshedsundersøgelse samt formidling kunne evalueres. Evalueringen kan læses i rapporten ‘Saltskyl -Alternativ vandforsyning, Miljøstyrelsen’.

Pilotprojektet foregik i perioden efteråret 2017 til efteråret 2019, og har forsynet en ejendom på Kajplads 109, Nordhavn med 112 toiletter (95 lejligheder). Samlet har det givet en besparelse på omkring 2.000.000 liter drikkevand pr. år. Toiletskyl udgør ca. 28 % af ejendommens vandforbrug. Projektet har forløbet uden større driftsmæssige vanskeligheder.

HOFOR vil gerne takke partnerskabet i projektet samt PKA, som ejer ejendommen. Særligt vil vi gerne sige tak til de kunder/beboere, som har været en del af projektet.

Tetrahelix partnerskabet bestående af:

Logoer fra tetrahelixpartnerskabet