Skjult FaceBook tracking ikon Fiber i HOFOR - passiv infrastruktur | HOFOR

Bedre internetdækning står højt på ønskelisten i mange byer. Også i København.

Billede af ledning til fibernet
HOFOR har været i gang med at se på, om det er muligt at udbrede fibernet via kloaksystemet.

Det er dog både tidskrævende og dyrt at grave i gaderne i City, og derfor har HOFOR været i gang med at se på, om det vil være muligt at bruge nogle af HOFORs kloakker til at etablere træk-og tomrør, så fibernettet i København kan udbredes.

Kloakkerne ligger der allerede, og det kan derfor være muligt at spare trafikanter og borgere for forstyrrende gravearbejder, når der skal etableres nye fiberforbindelser.

Tilsvarende har HOFOR fjernvarme et antal underjordiske anlæg, tunneler, samt trækrør, som er etableret i forbindelse med etablering af fjernvarmen. I dem er det muligt at etablere fiber til gavn for by og borgere.

Spildevandet skal væk

For HOFOR er det helt afgørende, at installationen af træk- og tomrør med efterfølgende fiberkabler ikke på nogen måde kommer til at gå ud over kloakkernes vigtigste funktion, nemlig at lede spildevand bort uden problemer – også i tilfælde af kraftige skybrud. Derfor har vi kørt forsøg på to prøvestrækninger under byen, fortæller teknisk direktør hos HOFOR, Bjarne Korshøj.

HOFOR spildevand har vurderet, at løsningen i kloakker kun kommer på tale få centrale steder i byen, hvor spildevandsledningerne er af tilstrækkelig størrelse og stand, hvor der ikke allerede er etableret tomrør, trækrør og fiber, og hvor det trafikalt kan give større udfordringer og omkostninger at grave.

Fjernvarmeforsyningens muligheder

HOFOR fjernvarme vil kunne give adgang til den passive infrastruktur således, at det ikke begrænser HOFOR fjernvarmes nuværende eller fremtidige aktiviteter uhensigtsmæssigt.

For HOFOR fjernvarme kan det komme på tale at anvende flere forskellige lokationer bl.a. på tværs af havnen og i andre tunneler, der går under vigtige vejkryds eller se på mulighederne for at anvende fjernvarmens infrastruktur på eksempelvis stærkt trafikerede strækninger.

Evt. henvendelser fra interesserede teleselskaber kan kontakte Erna Nyvang på mail:
traekror@hofor.dk