Sådan bliver vandet blødere

Vi bruger pelletmetoden til at gøre vandet blødere i vores forsyningsområde. Pelletmetoden er en sikker, velafprøvet metode, som man har gode erfaringer med i vores nabolande. Fx har man i Holland, Tyskland og Sverige brugt pelletmetoden i en lang årrække.

Blødgøringsanlæg binder kalken til sandkorn

Blødgøringsanlægget på vandværket består af en høj beholder (pelletkolonne), hvor vandet blødgøres ved at tilsætte natriumhydroxid (NaOH) og desinficeret sand til grundvandet. Dele af kalken bindes på den måde til sandkornene, som bliver til små kalkpellets, der synker til bunds, fjernes og genanvendes, fx til jordforbedring.

I HOFOR blødgør vi vandet til ca. 10 °dH. Ved en hårdhed på ca. 10 °dH kan vandet uden problemer blandes med vand fra de naboforsyninger, vi leverer vand til. Desuden vil der ikke være risiko for korrosion i rør og ledninger.

Se en video om blødgøringsprocessen (3:36 min.)

Derfor har vi valgt pelletmetoden til blødgøring af vandet

Der findes forskellige metoder til central blødgøring af vand, og af flere grunde valgte vi pelletmetoden på vores regionale vandværker:

  • Metoden har dokumenteret virkning – dvs. at kalken bliver fjernet effektivt.
  • Miljømæssigt er det en god metode, fordi energiforbrug og vandspild er mindre end ved flere andre blødgøringsmetoder. Den overskydende kalk (pellets) kan desuden genanvendes bl.a. til jordforbedring i landbruget.
  • Det er en sikker, velafprøvet metode, som man har erfaringer med i andre lande. Fx har man i Holland brugt pelletmetoden i ca. 30 år. Den bruges også i Sverige og Tyskland.
  • Samfundsøkonomisk er pelletmetoden den bedste metode.

Fakta om traditionel vandbehandling

Grundvandet i vores forsyningsområde er generelt så rent, at det kan anvendes til drikkevand uden anden behandling end iltning og filtrering. Ved behandlingen fjernes grundvandets naturlige indhold af svovlbrinte, ammonium, jern og mangan.

Drikkevand indeholder en række naturlige kemiske stoffer og mineraler (bl.a. natrium, calcium, magnesium og fluorid), som kommer fra de jordlag, vandet indvindes fra. De er med til at give vandet smag, og derfor kan der være forskel på, hvordan vand fra forskellige områder smager.

Når vi blødgør vandet, vil der være et øget indhold af natrium i vandet efter processen. Natriumniveauet i drikkevandet overholder altid grænseværdien, som er fastsat i lovgivningen.

Illustration af processen for traditionel vandbehandling.

Her kan du se processen for traditionel vandbehandling.

Illustration af proces for blødgøring af vand

Her kan du se processen for blødgøring af vand ved hjælp af pelletmetoden.

Læs mere om processen for blødgøring af vand ved hjælp af pelletmetoden:

  Sådan foregår blødgøring ved pelletmetodenPrint denne side