Skjult FaceBook tracking ikon Private blødgøringsanlæg - HOFOR

Vi får jævnligt henvendelser fra forbrugere, der ønsker information om private blødgøringsanlæg. Desværre har vi ikke mulighed for at vurdere de enkelte anlæg på markedet, men vi har følgende generelle råd, som det er meget vigtigt, at du er opmærksom på, hvis du overvejer at anskaffe et privat blødgøringsanlæg.

Vigtig info om risici ved privat blødgøring

Eget ansvar for drikkevandssikkerhed

På vores vandværker sikrer vi løbende, at vandet er sikkert at drikke og overholder alle lovgivningskrav til god drikkevandskvalitet. Hvis man vælger at lave vandbehandling på sin egen adresse, er man selv ansvarlig for ændringer i vandets kvalitet. Derfor er det vigtigt, at man sørger for løbende at få kontrolleret vandkvaliteten af en fagperson.

Risiko for forhøjet indhold af natrium

Hvis man vælger et såkaldt ionbytningsanlæg til blødgøring, og det ikke indstilles korrekt, risikerer man, at indholdet af natrium i vandet overskrider grænseværdierne i drikkevandsbekendtgørelsen. Inden du vælger at installere et blødgøringsanlæg, bør du derfor undersøge, om det er muligt at overholde grænseværdierne med det pågældende anlæg. Dette betyder, at det lokale niveau for natrium på det leverede vandværksvand skal kendes og tillægges det ekstra niveau af natrium, som det private anlæg vil medføre. Kvalitetskravet til natrium i drikkevand er max 175 mg/l.

Risiko for tæring af rør

Drikkevandsbekendtgørelsen stiller krav om, at vandet ikke må være kalkaggressivt. Vandet er kalkaggressivt, hvis det kan opløse kalk. Blødgøringsanlægget bør derfor ikke sættes til for lav hårdhed. Det er med til at sikre, at eksisterende kalk i rør og installationer ikke opløses, og det er med til at beskytte rør mod gennemtæring. Risikoen afhænger af den lokale vandkvalitet, reduktionen af hårdhed og rørenes materiale og kvalitet. Der findes ikke længere et myndighedsfastlagt minimumskrav til hårdhed i drikkevand, men tidligere anbefalinger har ligget på 5-6 hårdhedsgrader.

Risiko for bakterievækst i anlæg

Hvis anlægget ikke er korrekt indstillet eller ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, er der risiko for bakterievækst i anlægget. Derfor er det vigtigt, at anlægget bliver efterset og vedligeholdt korrekt.

Gode råd om private anlæg

Hvis du vælger at anskaffe et privat blødgøringsanlæg, anbefaler vi kraftigt at du:

 • Sikrer dig, at der er tale om et officielt godkendt anlæg. Reglerne kan findes på Retsinformation: ”Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand”.
 • Undersøger og efterspørger hos leverandøren, om der ligger faglige vurderinger af det konkrete produkt og dokumentation for effekt.
 • Sørger for at få anlægget er korrekt installeret. Dette skal gøres af en autoriseret VVS-installatør.
  • Installatøren/leverandøren bør tjekke den aktuelle vandkvalitet hos det lokale forsyningsselskab, så anlægget indstilles korrekt ift. fx lokal hårdhed og indhold af natrium. Læs mere her.
  • Installationen skal have tilbageløbssikring.
 • Får en serviceordning til anlægget, fx af leverandøren eller en autoriseret VVS-installatør.
 • HOFOR anbefaler at man som forbruger afholder sig fra at købe vandbehandlingsanlæg på nettet og selv installere, og at man ikke køber ikke-godkendte vandbehandlingsanlæg, men at man anvender et firma, som kan håndtere installation og risiko på en forsvarlig måde.

Blødere vand på vej til alle

Vær opmærksom på, at alle vandkunder hos HOFOR uanset hvad vil få blødere vand inden for de kommende år. Du finder tidsplanerne for de enkelte dele af vores forsyningsområde her.

Der er en række fordele ved centralt blødgjort vand – altså vand, der bliver blødgjort på vandværket:

 • Vandkvaliteten er sikret:
  • Overholder alle grænseværdier i gældende bekendtgørelse.
  • Der er styr på korrosionsrisiko, natriumindhold, mv.
  • HOFOR blødgør til ca. 10 hårdhedsgrader – det giver gode effekter hos kunderne og giver ikke risiko for korrosion eller overskridelse af saltindhold.
 • Prisen er væsentligt lavere:
  • Prisen for et privat anlæg varierer, men er typisk 10 gange dyrere end vandforsyningens merpris for blødgøringen.
  • HOFORs pris: ca. 2 kr. pr. kubikmeter
  • Der er ingen ekstraudgifter til service eller vedligehold.