Skjult FaceBook tracking ikon Modernisering af vandværker - HOFOR

Brøndby fik som den første kommune i vores forsyningsområde blødere vand i 2017, og vi er i fuld gang med at etablere blødgøring på alle vores øvrige vandværker.

Efterhånden som vi får ombygget de enkelte værker, vil hårdheden blive lavere – med lidt forskellig hastighed afhængig af, hvor man bor.

Se tidsplan for blødere vand i dit område

Målsætningen for, hvornår de øvrige vandværker kan levere blødgjort vand, er:

  • Værket ved Marbjerg 2021
  • Værket ved Søndersø 2022
  • Værket ved Thorsbro 2023
  • Værket ved Gevninge 2024
  • Værket ved Regnemark 2027
  • Værket ved Slangerup 2028
  • Værket ved Islev 2029

Status på vandværkerne

Her opdaterer vi jævnligt status på fremdriften af byggeprojekterne.

Værket ved Marbjerg leverer nu blødere vand.

Luftfoto af Marbjerg vandværk.
Værket ved Marbjerg set fra luften.

På Værket ved Søndersø, vores næststørste vandværk, er vi færdige med at bygge den del, hvor blødgøringsanlægget og vandbehandlingsanlægget står. Værket har leveret blødgjort vand siden september 2022. Nu ombygger vi resten af vandværket med beholderanlæg frem til 2025.

Renovering og modernisering af Værket ved Søndersø er godt i gang.

På Værket ved Thorsbro er vi godt i gang med byggeriet. Den nye bygning er skudt op ved siden af det gamle vandværk fra 1908, og de store elementer af anlægget er på plads. Værket forventes at være klar til at levere blødere vand sidst i 2023.

Værket ved Thorsbro med den gamle vandværksbygning i baggrunden.

Værket ved Lejre skifter navn og adresse, for det er besluttet at bygge et nyt vandværk, Værket ved Gevninge, hvor byggeriet er startet op i sommeren 2021. Værket forventes at være klar til at levere blødere vand i 2024.

Visualisering af det kommende vandværk ved Gevninge.
Sådan kommer det nye vandværk ved Gevninge til at se ud, når det er færdigt.

På Værket ved Regnemark er vi i gang med de indledende projektanalyser og dialog med myndighederne om de nødvendige tilladelser. Værket forventes at være klar til at levere blødgjort vand i 2027.

Projekterne for værkerne ved Islev og Slangerup er også i analysefasen.

Da de enkelte vandværker både skal moderniseres og have blødgøringsanlæg vil det tage nogle år, før alle værker står færdige. Undervejs skal vi være sikre på, at vi altid kan forsyne alle vores kunder med drikkevand. Derfor kan dele af byggeriet kun foregå på ét værk ad gangen.

Læs mere under Tidsplan for blødere vand